Nr postępowania: WYPAS-09/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. Budowa 2 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf 

docxZałącznik nr 1: Szczegółowy zakres obowiązków.docx

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 4: Regulamin zamówień WYPAS.pdf

pdfKlauzula RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-08/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docxZałącznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

pdfZałącznik_nr_4_Klauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-07/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. Budowa 13 wodopojów poprzez odbudowę starorzeczy – naturalnych zbiorników wodnych w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 13)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docxZałącznik_nr_1_Zakres_obowiązków_Inspektora.docx

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-06/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Usługa przewozu autokarowego uczestników wycieczki zorganizowanej przez PTOP (Zadanie 7 HRP)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe

docxZałącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_-_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_3_-_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

Nr postępowania: 30/Z/STR/2019

W dniu 21 lutego 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

na:

Opracowanie raportu podsumowującego projekt

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

  rozstrzygniecie_raport - 04.03.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_raport - 21.02.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 21.02.2019 r.

doc zal_nr_2_wykaz_prac  - 21.02.2019 r.

 zal_nr_3_wzor_umowy - 21.02.2019 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 21.02.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1168495

FE POIS poziom pl 1 rgb

Znak sprawy: 32/BOCIAN2/2019 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wchodzącej w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, polegającej na:

Wykonaniu dwunastu kolorowych rysunków

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia.

pdfInformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 pdfZapytanie_ofertowe_rysunki_bocianowatych.pdf

docxZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf 

 pdfZałącznik_nr_3_warunki_ogólne.pdf

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin.pdf

pdfZałącznik_nr_5_1.pdf

pdfZałącznik_nr_5_2.pdf

pdfZałącznik_nr_5_3.pdf

jpgZałącznik_nr_5_4.jpg

jpgZałącznik_nr_5_5.jpg

jpgZałącznik_nr_5_6.jpg

jpgZałącznik_nr_5_7.jpg

jpgZałącznik_nr_5_8.jpg

logotypy nowe

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.