Zapisz się

Zamówienia

Dostawa samochodu odobowego z napędem 4x4

18.05.2017

Nr postępowania: WYPAS-05/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawę samochodu osobowego z napędem 4x4" (HRP, Zadanie 5)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf unieważnienie_postępowania.pdf

 

pdf Wyjaśnienia_2017_05_23.pdf

docx Załącznik_2_-_nowy_Opis_parametrów_pojazdu.docx

 pdf Zapytanie_ofertowe_samochd_4x4.pdf

docx Załącznik_1-_Formularz_oferty.docx

docx Załącznik_2_-_Opis_parametórw_pojazdu.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

 

   

Dostawa 3 zestawów fotograficznych

15.05.2017

Znak sprawy: 17/BOCIAN2/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 15.05.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komiteee.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Dostawa 3 zestawów fotograficznych: kompaktowy cyfrowy aparat fotograficzny, pokrowiec na aparat, karta pamięci

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2017 r.

pdf Zapytanie ofertowe 15.05.2017 r.

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty 15.05.2017 r.

docx Załącznik nr 2 - opis parametrów 15.05.2017 r.

pdf Załącznik nr 3 - Regulamin Postępowań o Zamówienia 15.05.2017 r.

logotypy_nowe


   

Montaż diverów, wykonanie monitoringu hydrologicznego oraz wykonanie monitoringu fitosocjologicznego.

12.05.2017

Nr postępowania: DUBELT-9/2017

W dniu 12 maja 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie zadań:

Montaż diverów (8 szt.) i wykonanie monitoringu wraz z raportem dotyczącym zmian warunków hydrologicznych na terenie realizacji hydroinwestycji (zadanie HRP II, 4)

Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie realizacji hydroinwestycji (zadanie HRP II, 5)

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 12 maja 2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1033694.

pdf rozstrzygnięcie_monitoring_hydo_fito_26.05.2017.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe._monitoring_hydrofito_12.05.2017.pdf

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

doc zal_nr_2_wykaz_osób_12.5.17.doc

pdf zal_nr_3_wzór_umowy_12.5.17.pdf

pdf zal_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

 

   

Monitoring hydrologiczny na powierzchniach wypasowych

05.05.2017

Nr postępowania: WYPAS-04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

MONITORING / EWALUACJA efektów projektu - hydrologiczny na powierzchniach wypasowych (HRP, Zadanie 8).

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Rozstrzygnięcie_postępowania.pdf

 

pdf Zapytanie_ofertowe_-_monitoring_hydrologiczny.pdf

docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

docx Załącznik_2_-_Wykaz_osób.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK
   

Zakup 8 kompletów diverów

24.04.2017

Nr postępowania: DUBELT-8/2017

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)" POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Zakup 8 kompletów diverów (zadanie HRP II, 3, 3.5)",

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf rozstrzygnięcie_divery_08.05.2017.pdf

pdf zapytanie_divery_24.04.2017.pdf

doc Załąacznik_nr_1_formularz_ofertowy_24.04.2017.doc

pdf Załącznik_nr_2_wzr_umowy_24.04.2017.pdf

pdf Załącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016.pdf

cig_logotypw_krzywe
   

Remont i budowa ogrodzeń

20.04.2017

Nr postępowania: WYPAS-03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

ZACHOWANIE I PRZYWRACANIE WYPASU. Remont i budowa ogrodzeń – wykonanie/ remont ogrodzenia o łącznej dł. 10 355 mb (HRP. Zadanie 2)

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Rozstrzygnięcie_postępowania.pdf

 

pdf Zapytanie_ofertowe_-_wykonanie_ogrodzenia.pdf

Załącznik_1:

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_1.jpg

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_2A.jpg

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_2B.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_3.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_4.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_5.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_6.jpg

pdf Załącznik_2_-_Szczegółowy_opis_zamówienia.pdf

docx Załącznik_3_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_4_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5_-_Regulamin.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

   

Strona 1 z 7

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl