Nr postępowania: WYPAS-13/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:


„Remoncie dróg dojazdowych na pastwiska na działce 731 obr. Trześcianka (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfZapytanie_WYPAS_13_2018.pdf NOWE!

Załącznik_nr_1_dokumentacja_techniczna

docxZałącznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_wzor_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa przyczepy dwuosiowej z najazdami (Zadanie 5 HRP)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_WYPAS_12_2018.pdf NOWE!

 

pdfWyjaśnienia_treści_ i_modyfikacja_zapytania.pdf

docxZałacznik__nr_2_-_opis_parametrow-zaktualizowany.docx

 

pdfZapytanie_WYPAS_12_2018.pdf

docxZałacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx

docxZałacznik__nr_2_-_opis_parametrow.docx - nieaktualny

docxZałacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: DUBELT-8/2018

W dniu 2830 maja 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Budowa drewnianego ogrodzenia na działce przeznaczonej pod wypas koników polskich (HRP II, zad. 1.2)

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 30.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1115053.

pdfRozstrzygnięcie_21.06.2018.pdf

pdfZapytanie-ofertowe.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_granice_działki.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_schemat_odłowni.pdf

docZałącznik_nr_3_-_formularz_ofertowy.doc

docZałącznik_nr_4__wzór_umowy.doc

pdfZacznik-nr-5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

logotypy bw

Nr postępowania: DUBELT-7a/2018

W dniu 28 maja 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Redukcja norki amerykańskiej (do 30 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 28.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1114558.

pdf08.06.2018_rozstrzygnięcie_norka_2018.pdf

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

doczal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzal_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdfZaacznik-nr-3_Regulamin-zawierania-umow.pdf

logotypy bw

 

 

Nr postępowania: WYPAS-10/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:


„Remoncie dróg dojazdowych na pastwiska na działce 731 obr. Trześcianka (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

pdfUnieważnienie_Wypas_10_2018.pdf NOWE!

 

pdfWyjaśnienia_i_modyfikacja_treści_zapytania.pdf

docxZałącznik_Nr_2_-_Formularz_ofertowy_-AKTUALNY.docx

pdfZapytanie_ofertowe_WYPAS_10_2018.pdf 

Załącznik Nr 1 - dokumentacja techniczna

docxZałącznik_Nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx nieaktualny

docxZałącznik_Nr_3_-_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_Nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

Nr postępowania: 21/P/STR/2018

W dniu 24 maja  2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Remont ogrodzenia wokół pastwiska

 

wchodzące w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

unieważnienie_ogrodzenia - 15.06.2018 r .

 zapytanie_ofertowe_ogrodzenia - 24.05.2018 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ogrodzenia - 24.05.2018 r.

zal_nr_2_wzor_umowy_ogrodzenia - 24.05.2018 r.

zal_nr_3_regulamin_PTOP - 24.05.2018 r.

jpg zal_nr_4_mapa_ogrodzenia - 24.05.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1114010

fe_is_rgb-1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.