Nr postępowania: WYPAS-12/2017

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: „Dostawa ciągnika jednoosiowego z kosiarką (Zadanie 5 HRP)”

pdfRozstrzygniecie_dostawa_ciagnika.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa ciągnika jednoosiowego z kosiarką (Zadanie 5 HRP)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfWyjaśnienia_2017_07_17_-_ciągnik.pdf - NOWE!

pdfModyfikacja_zapytania_z_17.07.2017.pdf - NOWE!

pdfWyjaśnienia_i_modyfikacja_ciągnik_2017_07_14.pdf - NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe_ciągnik.pdf

docxZałącznik_1_-_Formularz_oferty_ciągnik.docx

docxZałącznik_2_-_Opis_parametrow_ciągnik.docx

pdfZałącznik_3_-_Wzór_umowy_ciągnik.pdf

pdfZałącznik_4_-_Regulamin_zamówień.pdf

Kopia zapasowa cig logotypw krzyweRK

Nr postępowania: WYPAS-13/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykopaniu 26 340 m2 wodopojów na 13 powierzchniach wypasowych poprzez odtworzenie fragmentów zarastających lub całkowicie zarośniętych starorzeczy Narwi lub jej dopływów.

pdfZapytanie_ofertowe_wodopoje.pdf

docxZałacznik_11_-_Formularz_ofertowy.docx

pdfZałacznik_12_-_Wzor_umowy.pdf

pdfZałacznik_13_-_Regulamin_zamowien.pdf

jpgZałacznik_1_Mapa.jpg

jpgZałacznik_2_Mapa.jpg

jpgZałacznik_3A_Mapa.jpg

jpgZałacznik_3B_Mapa.jpg

jpgZałacznik_4_Mapa.jpg

jpgZałacznik_5_Mapa.jpg

jpgZałacznik_6_Mapa.jpg

jpgZałacznik_7_Mapa.jpg

jpgZałacznik_8_Mapa.jpg

jpgZałacznik_9_Mapa.jpg

jpgZałacznik_10A_Mapa.jpg

jpgZałacznik_10B_Mapa.jpg

FE IS RGB 1

Nr postępowania: DUBELT-12A/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 5 lipca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Dostawa lornetki (zadanie HRP II, 3, 3.3)”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfunieważnienie_lornetka.pdf - NOWE!

pdfzapytanie_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016_1.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych (Zadanie 12, HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_postępowania_materiały_biurowe.pdf

 

pdfZapytanie_ofertowe_-_materiały_biurowe.pdf

docxZałacznik_1_-_Formularz_oferty_materiały_biurowe.docx

xlsxZałącznik_2_-_Formularz_cenowy.xlsx

pdfZałacznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

Kopia zapasowa cig logotypw krzyweRK

Nr postępowania: DUBELT-12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W dniu 26 czerwca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Dostawa lornetki i aparatu fotograficznego (zadanie HRP II, 3, 3.3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_postępowania_04.07.2017.pdf

pdfzapytanie_aparat_i_lornetka_26_06_2017.pdf

docZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy_aparat_i_lornetka_26_06_2017.doc

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_aparat_i_lornetka_26_06_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016_1.pdf

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
pdfRozstrzygnięcie postępowania.pdf
 

pdf Zapytanie_ofertowe_-_transport_koni.pdf

docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_2_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_3_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.