Zapisz się

Zamówienia

Zakup 8 kompletów diverów

24.04.2017

Nr postępowania: DUBELT-8/2017

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)" POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Zakup 8 kompletów diverów (zadanie HRP II, 3, 3.5)",

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf zapytanie_divery_24.04.2017.pdf

doc Załąacznik_nr_1_formularz_ofertowy_24.04.2017.doc

pdf Załącznik_nr_2_wzr_umowy_24.04.2017.pdf

pdf Załącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016.pdf

cig_logotypw_krzywe
   

Remont i budowa ogrodzeń

20.04.2017

Nr postępowania: WYPAS-03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

ZACHOWANIE I PRZYWRACANIE WYPASU. Remont i budowa ogrodzeń – wykonanie/ remont ogrodzenia o łącznej dł. 10 355 mb (HRP. Zadanie 2)

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Zapytanie_ofertowe_-_wykonanie_ogrodzenia.pdf

Załącznik_1:

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_1.jpg

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_2A.jpg

jpg Załącznik_-_Mapa_nr_2B.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_3.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_4.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_5.jpg

jpg Zacznik_-_Mapa_nr_6.jpg

pdf Załącznik_2_-_Szczegółowy_opis_zamówienia.pdf

docx Załącznik_3_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_4_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5_-_Regulamin.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

   

Monitoring ornitologiczny/ ewaluacja efektów projektu na powierzchniach wypasowych i monitoring gatunków wskazanych w PZO na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi

10.04.2017

Nr postępowania: WYPAS-02/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOPul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej "Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: "Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:
Zadanie nr 1
MONITORING/EWALUACJA efektów projektu - ornitologiczny na powierzchniach wypasowych (HRP, Zadanie 8)
Zadanie 2
MONITORING gatunków wskazanych w PZO na całym obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 (HRP, Zadanie 4)
Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_1a_-_Szczegowy_opis.pdf

jpg Mapa_nr_1A.jpg

jpg Mapa_nr_1B.jpg

docx Załącznik_2_-_Wykaz_osób.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

   

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji (HRP I, Zad. 2).

10.04.2017

Nr postępowania: DUBELT-8/P/2017

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji (HRP I, Zad. 2).

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 24.04.2017_rozstrzygnięcie_mapy2.pdf

 

pdf 10.4.17_ogłoszenie_mapy.pdf

pdf Załącznik_1a_Kuryły.pdf

pdf Załącznik_1b_Żednia.pdf

doc 10.4.17.Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.doc

pdf 10.4.17.Załącznik_nr_3_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

 

   

Dostawa terpentyny

03.04.2017

Nr postępowania: 10/Z/STR/2017

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

na:

Dostawę terpentyny


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie_terpentyna - 07.04.2017 r.

 zapytanie_ofertowe_terpentyna - 03.04.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy_terpentyna - 03.04.2017 r. 

 zal_nr_2_wzor_umowy_terpentyna - 03.04.2017 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 03.04.2017 r.

fe_is_rgb-1

   

Dostawa loggerów GPS-GSM-UHF na orlika krzykliwego wraz z abonamentem GSM i akcesoriami

27.03.2017

Nr postępowania: 9/P/STR/2017

W dniu 27 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na:

Dostawa loggerów GPS-GSM-UHF na orlika krzykliwego wraz z abonamentem GSM i akcesoriami


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie_loggery - 06.04.2017 r.

 zapytanie_ofertowe_loggery - 27.03.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy_loggery - 27.03.2017 r. 

doc zal_nr_2_formularz_zgodnosci_loggery - 27.03.2017 r.

 zal_nr_3_wzor_umowy_loggery - 27.03.2017 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 27.03.2017 r.

fe_is_rgb-1

   

Strona 1 z 6

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl