Zapisz się

Zamówienia

Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego występowania na terenie projektu. (HRP II, Zad. 2) Monitoring lęgowy ptaków siewkowych. (HRP II, Zad. 3) Monitoring sukcesu gniazdowego ptaków siewkowych oraz ocena metody ochrony polegającej na zasto

23.03.2017

Nr postępowania: DUBELT-7/P/2016

W dniu 23 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

Zadanie nr 1a i 1b - Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego występowania na terenie projektu. (HRP II, Zad. 2)

Zadanie nr 2 - Monitoring lęgowy ptaków siewkowych. (HRP II, Zad. 3)

Zadanie nr 3 - Monitoring sukcesu gniazdowego ptaków siewkowych oraz ocena metody ochrony polegającej na zastosowaniu ogrodzenia elektrycznego, ograniczającego presję drapieżników naziemnych na ptaki i ich lęgi. (HRP II, Zad. 1.2)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 23_3_17_monitoring_ornitologiczny.pdf

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

doc zal_nr_2_cz.I_wykaz_osób.doc

doc zal_nr_2_cz.II_wykaz_osób.doc

pdf zal_nr_3_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe
   

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem oraz nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.)

16.03.2017

Nr postępowania: DUBELT-5A/P/2017

W dniu 16 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest realizacja zadania:

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem oraz nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) (HRP II, Zad. 3.6)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf zmiana treści zapytania_dotyczy_wzór_umowy_2a_21.03.2017.

pdf zapytanie_ofertowe_16_03_2017.pdf

doc Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_sprzęt_telemetryczny.doc

pdf Załącznik_nr_2a_wzór_umowy_cz_1.pdf

pdf Załącznik_nr_2b_wzór_umowy_cz_2_.pdf

pdf Załącznik_nr_3_-_Regulamin_udzielania_zamwie_publicznych_12_12_2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

 

 

   

Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na łącznej dł. 2800 mb. Zakup fotopułapki z MMS oraz loggerów temperaturowych

14.03.2017

Nr postępowania: DUBELT-6/P/2017

W dniu 14 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania

„Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na łącznej dł. 2800 mb. Zakup fotopułapki z MMS oraz loggerów temperaturowych (zadanie HRP II, 1, 1.2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

pdf Załącznik_nr_1_lokalizacja.pdf

pdf Załącznik_nr_2_schemat_ogrodzenia_słupy.pdf

jpg Załącznik_nr_3_schemat_układu_linek.jpg

doc Załącznik_nr_4_formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_5_cz_1_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5_cz_2__wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5_cz_3i4_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_6_-_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

 

   

Przygotowanie prawnej dokumentacji przetargowej

09.03.2017

Postępowanie: WYPAS-01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach poniższego projektu zaprasza do złożenia oferty na:

PRZYGOTOWANIE PRAWNEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM (HRP I, PKT 3).

Zadanie to jest częścią projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Wyjaśnienia_2017_03_15.pdf

 

pdf Zapytanie_ofertowe_09_03_2017.pdf

 

docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_2_-_Plan_udzielania_zamwień.pdf

pdf Załącznik_3_-_Regulamin_udzielania_zamwień_09_02_2017.pdf

docx Załącznik_4_-_Wykaz_usug.docx

pdf Załącznik_5_-_Wzór_umowy.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK
   

Wykonanie strony internetowej Projektu

08.03.2017

Nr postępowania: 8/Z/STR/2017

W dniu 8 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na:

Wykonanie strony internetowej Projektu


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

pytania i odpowiedzi - 13.03.2017 r. NOWE!

 zapytanie_strona_internetowa - 08.03.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy - 08.03.2017 r. 

 zal_nr_2_regulamin_PTOP - 08.03.2017 r.

 

fe_is_rgb-1

   

Zakup licencji do 18 sztuk zdjęć o tematyce „ptaki strefowe”

03.03.2017

Nr postępowania: 7/Z/STR/2017

W dniu 3 marca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na:

zakup licencji do 18 sztuk zdjęć o tematyce „ptaki strefowe”


wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 rozstrzygniecie_zdjecia - 20.03.2017 r.  

 wykaz_zdjęć - 20.03.2017 r.

 

 zapytanie_ofertowe_zakup_zdj - 03.03.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy - 03.03.2017 r. 

 zal_nr_2_wzor_umowy - 03.03.2017 r. 

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 03.03.2017 r.

fe_is_rgb-1

   

Strona 1 z 5

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl