Nr postępowania: WYPAS-07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Zabudowa skrzyni ładunkowej w samochodzie ciężarowym Mitsubishi L200” (HRP. Zadanie 5)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe NOWE!

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docZałącznik nr 2: Projekt umowy.doc

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień - WYPAS.pdf

docxKlauzula informacyjna RODO.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-05/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

nadzorze inwestorskim nad inwestycjami: „Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi” (HRP Zadanie 13)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe WYPAS-05/2020.pdf

docxZałącznik nr 1: Szczegółowy zakres obowiązków.docx

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 4: Regualmin udzielania zamówień WYPAS.pdf

docxKlauzula informacyjna - RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: RB-22

W dniu 23 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Bagrowanie trzciny i osoki na stawie w Nerwiku

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

wybór oferty - 03.09.2020 r.

 zapytanie_ofertowe_bagrowanie - 23.07.2020 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 23.07.2020 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_bagrowanie- 23.07.2020 r.

doc zal_nr_3_wykaz_osób  -  23.07.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_4_wykaz_zamówień - 23.07.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 zal_nr_5_regulamin_PTOP - 23.07.2020 r.

 zal_nr_6_STWiOR - 23.07.2020 r.

 zal_nr_7_mapa_poglądowa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_8_projekt_robót_mapa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_9_przekrój_1_2 - 23.07.2020 r.

 zal_nr_10_przekrój_3_4 - 23.07.2020 r.

 zal_nr_11_przedmiar_robót - 23.07.2020 r.

 zal_nr_12_zaświadczenie_o_zgłoszeniu_robót - 23.07.2020 r.

 zal_nr_13_zgłoszenie_wodnoprawne - 23.07.2020 r.

 zal_nr_14_decyzja_środowiskowa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_15_klauzula_informacyjna - 23.07.2020 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1255416

FE POIS poziom pl 1 rgb

Znak sprawy: 39/BOCIAN2/2020

W dniu 23.06.2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Zewnętrzny audyt finansowy Projektu

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania. Załączniki do pobrania poniżej. Ze względu na prowadzenie prac terenowych przez pracowników projektu w okresie 29.06.2020 - 10.07.2020 prosimy o kontakt mailowy w sprawie zapytania Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfWyjaśnienia treści zapytania ofertowego

pdfZapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny

docxZałącznik nr 1 - formularz oferty

docZałącznik nr 2 - Wykaz osób

docZałącznik nr 3 - SIWZ dla certyfikatu ze sprawozdania finansowego

docZałącznik nr 3 - wersja angielska - SIWZ dla certyfikatu ze sprawozdania finansowego

pdfZałącznik nr 4 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 5 - regulamin postępowań

pdfZałącznik nr 6 - Lista zamówień

logotypy nowe

Nr postępowania: WYPAS-04/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień - WYPAS

docxZałącznik nr 4: Klauzula Informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

Nr postępowania: WYPAS-02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie WYPAS-02/2020 cz. II NOWE!

pdfRozstrzygnięcie WYPAS-02/2020 cz. I i III

 pdfZapytanie ofertowe WYPAS-02_2020.pdf

zipZałącznik nr 1: Dokumentacja projektowa i techniczna.zip

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień WYPAS.pdf

docxZałącznik nr 5: Wykaz robót.docx

docxZałącznik nr 6: Wykaz osób.docx

docxZałącznik nr 6a: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx

docxZałącznik nr 7: Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx

docxKlauzula Informacyjna RODO.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl