Zapisz się

Przetargi

Budowa 3 wież widokowych w dolinie Narewki - etap 2

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki - etap 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załaczniki do ogłoszenia zostaną umieszczone na stronie po opublikowaniu się ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co nastapi w terminie do 5 dni.

pdf zmiana ogłoszenia przesłana na DzU UE.pdf 14.04.2014 (71 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 11.04.2014 (155 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 11.04.2014 (256 kb)

alt

   

KOMPLET WYDAWNICZY DO MONOGRAFII REZERWATU „GORBACZ”

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: KOMPLET WYDAWNICZY DO MONOGRAFII REZERWATU „GORBACZ” (WYKONANIE MAPY TECHNIKĄ MALARSKĄ, PROJEKT I DRUK MAPY, PROJEKT I DRUK BROSZURY, PROJEKT I DRUK ETUI), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-218/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 9.04.2014 (117 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 9.04.2014 (86 kb)

doc załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 9.04.2014 (62 kb)

doc załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 9.04.2014 (65 kb)

pdf załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf 9.04.2014 (85 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 5.04.2014 (150 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 5.04.2014 (49 kb)

loga_ckps_1

   

Wykonanie i montaż 12 tablic informacyjnych

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU: pt: Wykonanie i montaż 12 tablic informacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 02.04.2014 (113 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 02.04.2014 (71 kb)

doc załącznik nr 2 - wzór wykazu zrealizowanych dostaw.doc 02.04.2014 (62 kb)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 02.04.2014 (84 kb)

jpg załącznik nr 4 - lokalizacja tablic.jpg 02.04.2014 (2830 kb)

pdf zalącznik nr 5 - schemat stelaża.pdf 02.04.2014 (28 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 02.04.2014 (256 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 28.03.2014 (148 kb)

alt

   

Opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 25 marca 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z przekazaniem praw autorskich i nadzorem autorskim, dotyczącej budowy 7 brodów wraz z opracowaniem map zasadniczych do celów projektowych w zasięgu oddziaływania inwestycji z pomiarami głębokości cieku w przekrojach brodów, zwanej dalej „dokumentacją projektową" wchodzącej w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe

docx zalacznik_nr_04_ wykaz_robot_prace_projektowe

jpg zalacznik_nr_05_lokalizacja_projektowanych_brodow

   

Stawy ziemne dla żółwia błotnego

Numer postępowania: ZOLW/382/01

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica. HRPII/4.

doc uniewaznienie_przetargu.doc 20/02/2014, 15:42

docx pytanie_ws_przetargu.docx 19/02/2014, 16:43

doc zmiana_w_ogloszeniu_02_17.doc

doc Za_nr_2_382_zmieniony.doc

pdf ENOTICES_PTOP-2014-022636-F14-PL_Copy.pdf

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

pdf ENOTICES_PTOP-2014-013701-F02-PL_Copy.pdf

doc Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_382_etap_I.doc

doc Za_nr_1_382.doc

doc Za_nr_2_382.doc

doc Za_nr_3_382.doc

pdf Projekt_budowlany_Likusy.pdf

pdf Koszt.ofert.pdf

pdf Specyfikacja_techniczna.pdf

pdf Przedmiar.pdf

 logo_unia

 

 

 

   

Dostawa loggerów GPS i stacji sczytujących dane

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255) zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 25 loggerów GPS i 2 stacji sczytujących dane

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf załącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

Loga_wszystkie_copy

   

Strona 1 z 5

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl