Zapisz się

Przetargi

Przetarg na budowę 4 brodów zlokalizowanych w obrębach: Trześcianka (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie), Ciełuszki (gm. Zabłudów, pow. białostocki, woj. podlaskie) i Zawyki (gm. Suraż, pow. białostocki, woj. podlaskie)

08.02.2016

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów zlokalizowanych w obrębach: Trześcianka (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie), Ciełuszki (gm. Zabłudów,  pow. białostocki, woj. podlaskie) i Zawyki (gm. Suraż, pow. białostocki, woj. podlaskie)

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_na_budowę_4_brodów.pdf

 

pdf MODYFIKACJA PRZETARGU.pdf

pdf Zał.5E_Przedmiar z charakterystyką obiektów MODYFIKACJA_.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.doc

doc Załącznik_2_-_Wykaz_robót.doc

doc Załącznik_3_-_Wykaz_osób.doc

pdf Załącznik_4_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Zał.5A-Projekt_budowlany_4_brody_(1_przez_rz._Rudnia3_przez_rz._Narew).pdf

pdf Zał.5A1-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A7-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B1-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B2-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B3-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B4-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B5-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B6-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5C-informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działań.pdf

pdf Zał.5C-zgłoszenie_działań_-_brody_-_str._1.pdf

pdf Zał.5C-zgłoszenie_działań_-_brody_-_str._2.pdf

pdf Zał.5D-STWiOR_-_4_brody.pdf

pdf Zał.5E-Przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

 

 

wszystkieVsK

   

Ogrodzenie 2

03.12.2015

Nr postępowania: CI-28/2015

W dniu 7 grudnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zadanie pn.:
WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH (HRP II, Zad. 27).


Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Przetarg_rozstrzygnicie_16.12.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_ogrodzenie_07.12.2015.pdf

jpg Załącznik_nr_1_lokalizacja_07.12.2015.jpg

pdf Załącznik_nr_2_schemat_odowni_07.12.2015.pdf

doc Załacznik_nr_3-formularz_ofertowy_ogrodzenie_07.12.2015r.doc

pdf Załacznik_nr_4-wzor_umowy_07.12.2015r.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.01.2013.pdf

pdf ogłoszenie_wysłane_do_publikacji_w_TED_02.12.2015_r.pdf

 

 

alt

   

Serwis maszyn rolniczych

25.11.2015

 

W dniu 30 listopada 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Serwis i naprawa sprzętu rolniczego” (HRP II, Zad. 19).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_na_serwis_maszyn_rolniczych_10.12.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogłoszenia_TED_02.12.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogłoszenie_unijne_02.12.2015.pdf

pdf ogłoszenie_unijne_opublikowane_28.11.2015.pdf

pdf ogłoszenie_serwis_30.11.2015.pdf

doc Załącznik_nr_1-Formularz_ofertowy_serwis_30.11.2015.doc

pdf Załącznik_nr_2-Wzór_umowy_serwis_30.11.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-Regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

 

pdf zmiana_ogloszenia.pdf

pdf ogloszenie_unijne_24.11.2015.pdf

pdf pytania_i_odpowiedzi_27.11.2015.pdf

 

alt

   

Nadzór inwestorski

26.10.2015

 

Nr postępowania: CI-26/2015

W dniu 31 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_nadzór_13.11.20151.pdf

pdf TED_dwa_sprostowanie_06_11_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_01_11_2015.pdf

pdf sprostowanie_3.11.2015.pdf

pdf sprostowanie_1.11.2015.pdf

pdf opis_31.10.2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.10.2015.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac_31.10.2015.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_31_10_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robt.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf


 

alt

   

Budowa wiaty

12.10.2015

Nr postępowania: CI-25/2015

W dniu 14 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

Budowa wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_Budowa_wiaty_06_11_2015.pdf

pdf TED_sprostowanie_15.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_wiata_14.10.15.pdf

pdf budowa_wiaty_ogłoszenie_opublikowane_wUE_14.10.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2_wykaz_robót_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2A_wykaz_osób_wiata_14.10.2015.doc

pdf Zał_nr_3_umowa_wiata_14.10.15.pdf

pdf Zał_nr_4 - regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robót.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf

pdf Zał_nr_6_decyzja-pozwolenie_na_budowę_wiata.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_sprostowanie_12.10.2015.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_11.10.2015.pdf

 

alt

   

Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień

29.09.2015

Nr postępowania: CI-24/2015

W dniu 1 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
Pn.
Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień


Przedmiot zamówienia jest częścią zadania o nazwie „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4), które wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_26.10.2015.pdf

pdf Zmiana terminu składania ofert_05.10.2015.pdf

pdf Zmiana ogłoszenia w dz.u. ue_05.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_01_10_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_opublikowane_01.10.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_01_10_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_01_10_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_01_10_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf załącznik_nr_5_decyzja_GDOŚ_5_10_2015.pdf

pdf TED_ogoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_wysane_do_publikacji_28.09.2015.pdf

 

alt


 

 

   

Strona 1 z 11

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl