Zapisz się

Przetargi

Ogrodzenie 2

Nr postępowania: CI-28/2015

W dniu 7 grudnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zadanie pn.:
WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH (HRP II, Zad. 27).


Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Przetarg_rozstrzygnicie_16.12.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_ogrodzenie_07.12.2015.pdf

jpg Załącznik_nr_1_lokalizacja_07.12.2015.jpg

pdf Załącznik_nr_2_schemat_odowni_07.12.2015.pdf

doc Załacznik_nr_3-formularz_ofertowy_ogrodzenie_07.12.2015r.doc

pdf Załacznik_nr_4-wzor_umowy_07.12.2015r.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.01.2013.pdf

pdf ogłoszenie_wysłane_do_publikacji_w_TED_02.12.2015_r.pdf

 

 

alt

   

Serwis maszyn rolniczych

 

W dniu 30 listopada 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Serwis i naprawa sprzętu rolniczego” (HRP II, Zad. 19).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_na_serwis_maszyn_rolniczych_10.12.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogłoszenia_TED_02.12.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogłoszenie_unijne_02.12.2015.pdf

pdf ogłoszenie_unijne_opublikowane_28.11.2015.pdf

pdf ogłoszenie_serwis_30.11.2015.pdf

doc Załącznik_nr_1-Formularz_ofertowy_serwis_30.11.2015.doc

pdf Załącznik_nr_2-Wzór_umowy_serwis_30.11.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-Regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

 

pdf zmiana_ogloszenia.pdf

pdf ogloszenie_unijne_24.11.2015.pdf

pdf pytania_i_odpowiedzi_27.11.2015.pdf

 

alt

   

Nadzór inwestorski

 

Nr postępowania: CI-26/2015

W dniu 31 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_nadzór_13.11.20151.pdf

pdf TED_dwa_sprostowanie_06_11_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_01_11_2015.pdf

pdf sprostowanie_3.11.2015.pdf

pdf sprostowanie_1.11.2015.pdf

pdf opis_31.10.2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.10.2015.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac_31.10.2015.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_31_10_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robt.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf


 

alt

   

Budowa wiaty

Nr postępowania: CI-25/2015

W dniu 14 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

Budowa wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_Budowa_wiaty_06_11_2015.pdf

pdf TED_sprostowanie_15.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_wiata_14.10.15.pdf

pdf budowa_wiaty_ogłoszenie_opublikowane_wUE_14.10.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2_wykaz_robót_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2A_wykaz_osób_wiata_14.10.2015.doc

pdf Zał_nr_3_umowa_wiata_14.10.15.pdf

pdf Zał_nr_4 - regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robót.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf

pdf Zał_nr_6_decyzja-pozwolenie_na_budowę_wiata.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_sprostowanie_12.10.2015.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_11.10.2015.pdf

 

alt

   

Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień

Nr postępowania: CI-24/2015

W dniu 1 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
Pn.
Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień


Przedmiot zamówienia jest częścią zadania o nazwie „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4), które wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_26.10.2015.pdf

pdf Zmiana terminu składania ofert_05.10.2015.pdf

pdf Zmiana ogłoszenia w dz.u. ue_05.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_01_10_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_opublikowane_01.10.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_01_10_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_01_10_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_01_10_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf załącznik_nr_5_decyzja_GDOŚ_5_10_2015.pdf

pdf TED_ogoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_wysane_do_publikacji_28.09.2015.pdf

 

alt


 

 

   

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń 2

Nr postępowania CI-18A/2015

W dniu 14 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pn. Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

Który składa się z dwóch zadań pn.:

 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)

„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 17.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 17.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 17.09.2015.doc

doc Załącznik nr 2 -wykaz usług 17.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 3 - wzór umowy 17.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów.pdf

alt

   

Strona 1 z 11

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl