Zapisz się

Przetargi

Serwis maszyn rolniczych

 

W dniu 30 listopada 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Serwis i naprawa sprzętu rolniczego” (HRP II, Zad. 19).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf ogłoszenie_unijne_opublikowane_28.11.2015.pdf

pdf ogłoszenie_serwis_30.11.2015.pdf

doc Załącznik_nr_1-Formularz_ofertowy_serwis_30.11.2015.doc

pdf Załącznik_nr_2-Wzór_umowy_serwis_30.11.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-Regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

 

pdf zmiana_ogloszenia.pdf

pdf ogloszenie_unijne_24.11.2015.pdf

pdf pytania_i_odpowiedzi_27.11.2015.pdf

 

alt

   

Nadzór inwestorski

 

Nr postępowania: CI-26/2015

W dniu 31 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_nadzór_13.11.20151.pdf

pdf TED_dwa_sprostowanie_06_11_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_01_11_2015.pdf

pdf sprostowanie_3.11.2015.pdf

pdf sprostowanie_1.11.2015.pdf

pdf opis_31.10.2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.10.2015.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac_31.10.2015.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_31_10_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robt.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf


 

alt

   

Budowa wiaty

Nr postępowania: CI-25/2015

W dniu 14 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

Budowa wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_Budowa_wiaty_06_11_2015.pdf

pdf TED_sprostowanie_15.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_wiata_14.10.15.pdf

pdf budowa_wiaty_ogłoszenie_opublikowane_wUE_14.10.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2_wykaz_robót_wiata_14.10.2015.doc

doc Zał_nr_2A_wykaz_osób_wiata_14.10.2015.doc

pdf Zał_nr_3_umowa_wiata_14.10.15.pdf

pdf Zał_nr_4 - regulamin_zawierania_umów_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robót.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf

pdf Zał_nr_6_decyzja-pozwolenie_na_budowę_wiata.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_sprostowanie_12.10.2015.pdf

pdf budowa_wiaty_ogloszenie_przeslane_doUE_11.10.2015.pdf

 

alt

   

Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień

Nr postępowania: CI-24/2015

W dniu 1 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
Pn.
Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień


Przedmiot zamówienia jest częścią zadania o nazwie „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4), które wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_26.10.2015.pdf

pdf Zmiana terminu składania ofert_05.10.2015.pdf

pdf Zmiana ogłoszenia w dz.u. ue_05.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_01_10_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_opublikowane_01.10.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_01_10_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_01_10_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_01_10_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf załącznik_nr_5_decyzja_GDOŚ_5_10_2015.pdf

pdf TED_ogoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_wysane_do_publikacji_28.09.2015.pdf

 

alt


 

 

   

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń 2

Nr postępowania CI-18A/2015

W dniu 14 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pn. Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

Który składa się z dwóch zadań pn.:

 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)

„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 17.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 17.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 17.09.2015.doc

doc Załącznik nr 2 -wykaz usług 17.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 3 - wzór umowy 17.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów.pdf

alt

   

Wykonanie prac geodezyjnych oraz oznaczenie gruntów PTOP stanowiących ostoje ptaków

Nr postępowania CI-23/2015

W dniu 11 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

wykonaniu prac geodezyjnych oraz oznaczeniu gruntów PTOP stanowiących ostoje ptaków na terenie miejsc występowania cietrzewi (HRP II, Zad. 18).

Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_najkorzystniejszej_oferty_29.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 16.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 16.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 16.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 2 do umowy - projekt graficzny tabliczki 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 3 - projekt graficzny tabliczki 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów 16.09.2015.pdf

alt

   

Strona 1 z 11

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl