Zapisz się

Przetargi

Piec kaflowy

W dniu 31 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

„Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP”

(HRP II, Zad. 12)

ETAP II – WYKONANIE OGRZEWANIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM W POSTACI PIECA KAFLOWEGO

 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf piec_31_07_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.07.2015.pdf

pdf Załacznik_nr_1a_i_1b.pdf

doc piec_31_07_2015_załacznik_nr_2_formularz.doc

doc piec_31.07.2015_zalacznik_nr_3_wykaz_prac.doc

pdf piec_31.7.2015_załacznik_nr_4_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

   

Remont grobli wokół stawów w Nerwiku

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

remoncie grobli wokół stawów w Nerwiku

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_remont_grobli - 10.07.2015 r. (196 kB)

 

00_ogloszenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (332 kB)

zalacznik_nr_01_oferta_remont_grobli - 23.06.2015 r. (253 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_remont_grobli - 23.06.2015 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_doswiadczenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (195 kB)

zalacznik_nr_04__umowa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (298 kB)

zalacznik_nr_05_grobla_przedmiar - 23.06.2015 r. (772 kB)

zalacznik_nr_06_projekt_budowlany - 23.06.2015 r. (4420 kB)

zalacznik_nr_06a_mapa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (6430 kB)

zalacznik_nr_06b_przekroje_profile_remont_grobli - 23.06.2015 r. (398 kB)

zalacznik_nr_07_zgoda_remont_grobli - 23.06.2015 r. (1171 kB)

ogloszenie_TED - 23.06.2015 r. (137 kB)

loga_ckps_1

   

Genetyka cietrzewi

Nr postępowania: CI-12/2015

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

Zebranie materiału genetycznego cietrzewia w krajowych ostojach w celu przyszłej reintrodukcji bądź zasilenia istniejącej populacji w Puszczy Knyszyńskiej.

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_genetyka_12.06.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogoszenia-zmiana_terminu_skadania_ofert19.5.2015.pdf

doc zmiana_ogłoszenia_o_przetargu19_5_15.doc

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_16.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_16.05.2015.doc

pdf Zał_nr_2_szczegołowy_opis_przedmiotu_zamówienia_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_3_wykaz_osób_16.05.2015.doc

pdf Zał._nr_4_wzór_umowy_16.05.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf sprostowanie_15.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_TED_wysłane_do_publikacji_11.05.2015.pdf

 

 

loga_ckps_1

   

Wykonanie i montaż 10 tablic edukacyjnych w Białowiezy

Numer postępowania: NRZ/04/2015

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: Wykonanie i montaż 10 tablic edukacyjnych w Białowieży, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 24.04.2015 r (148 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 8.04.2015 r. (116 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 8.04.2015 r. (86 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 8.04.2015 r. (60 kb)

pdf Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 8.04.2015 r. (160 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz usług.doc 8.04.2015 r. (62 kb)

doc Załącznik nr 4 - wykaz osób.doc 8.04.2015 r. (64 kb)

pdf Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf 8.04.2015 r. (103 kb)

pdf Załącznik nr 6 - rysunek schematyczny stelaża.pdf 8.04.2015 r. (16 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 8.04.2015 r. (227 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 3.04.2015 r. (168 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 3.04.2015 r. (256 kb)

loga_ckps_1
   

Ogrodzenie dla koni

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwany dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogoszenie_o_udzieleniu_zamwienia_opublikowane_27.05.2015.pdf

pdf Przetarg_rozstrzygnięcie_27.04.2015.pdf

pdf pytanie_nr_1 i nr_2_14.04.2015.pdf

pdf sprostowanie_08.04.2015.pdf

 pdf ogłoszenie_o_przetargu_ogrodzenie_2.4.2015_opublikowane_na_stronie_07.04.2015.pdf

jpg Załącznik_nr_1.jpg

jpg Załącznik_nr_2.jpg

jpg Załącznik_nr_3.jpg

doc Załacznik_nr_4-formularz_ofertowy_ogrodzenie2.4.2015r.doc

pdf Załacznik_nr_5-wzor_umowy2.4.2015r.pdf

pdf Załącznik_nr_6-regulamin_zawierania_umow_15.01.2013.pdf

pdf Załacznik_nr_7-TED_ogoszenie_opublikowane.pdf

pdf TED_ogłoszenie_wysłane_02.04.2015.pdf

 

 

loga_ckps_1

   

Wykonanie i montaż 21 tablic edukacyjnych

Numer postępowania: NRZ/03/2015

W dniu 25 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: Wykonanie i montaż 21 tablic edukacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja o ponownym wyborze oferty.pdf 24.04.2015 (148 kb)

pdf Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf 17.04.2015 (54 kb)

pdf wybór oferty.pdf 14.04.2015 r. (115 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 28.03.2015 r. (120 kb)

doc Załącznik nr 1.doc - formularz ofertowy 28.03.2015 r. (86 kb)

doc Załącznik nr 2.doc  - wzór wykazu zrealizowanych usług 28.03.2015 r. (63 kb)

doc Załącznik nr 3.doc - wykaz osób 28.03.2015 r. (64 kb)

pdf Załącznik nr 4.pdf - wzór umowy 28.03.2015 r. (89 kb)

jpg Załącznik nr 5.jpg - mapa wskazująca lokalizację montazu talic edukacyjnych 28.03.2015 r. (1302 kb)

pdf Załącznik nr 6.pdf - schemat stelaża 28.03.2015 r. (17 kb)

zip Załącznik nr 7.zip - materiały poglądowe do przykładowej tablicy 28.03.2015 r. (4526 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 25.03.2015 r (153 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 25.03.2015 r. (256 kb)

loga_ckps_1

 

 

   

Strona 1 z 9

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl