Zapisz się

Przetargi

Zakup licencji do zdjęć 2

Numer postępowania: NRZ/12/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Zakup licencji do zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych w projekcie „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 15.10.2014 (196 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 1.10.2014 (108 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 1.10.2014 (85 kb)

pdf Załacznik nr 2 - wzór umowy.pdf 1.10.2014 (83 kb)

pdf Załacznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 1.10.2014 (52 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 1.10.2014 (199 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzuUE.pdf 26.09.2014 (169 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 26.09.2014  (256 kb)

alt

   

Przebudowa drogi gminnej w Białowieży 2

Numer postępowania: NRZ/11/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 16.10.2014 (104 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 27.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 27.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 27.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 27.09.2014 (157 kb)

zip Załącznik 4 - Dokumentacja projektowa.zip 27.09.2014 (5 464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 27.09.2014 (188 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 23.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 23.09.2014 (256 kb)

alt

   

Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most

Numer postępowania: NRZ/10/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 10.10.2014 (100 kb)

pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf 6.10.2014 (68 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 24.09.2014 (124 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 24.09.2014 (87 kb)

doc Załącznik 2 - wzór wykazu robót.doc 24.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 24.09.2014 (173 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja Filipówka.zip 24.09.2014 ( 5 347 kb)

zip Załącznik 4a - dokumentacja Filipówka cd.zip 24.09.2014 (5 343 kb)

zip Załącznik 5 - dokumentacja Kosy Most.zip 24.09.2014 (2 688 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 24.09.2014 (180 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 19.09.2014 (155 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 19.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

   

Opracowanie dokumentacji projektowej

Numer postępowania: NRZ/09/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 29.09.2014 (55 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 20.09.2014 (152 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 20.09.201 (72 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 20.09.2014 (64 kb)

doc Załącznik nr 2 - wykaz usług.doc 20.09.2014 (63 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 20.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 20.09.2014 (117 kb)

zip Załącznik nr 5 - częściowo opracowana dokumentacja.zip 20.09.2014 (6,91 Mb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 20.09.2014 (205 kb)

pdf Ogłoszenie przesłane do DzU UE.pdf 15.09.2014 (163 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 15.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

   

Przebudowa drogi gruntowej na szlaku w dolinie Narewki

Numer postępowania: NRZ/08/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Unieważnienie postępowania.pdf 23.09.2014 (54 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 5.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 5.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 5.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 5.09.2014 (163 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja projektowa.zip 5.09.2014 (5464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 5.09.2014 (184 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 3.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 3.09.2014 (255 kb)

alt

   

Budowa obiektów hydrotechnicznych

Białystok, 2014/09/03 r.

Numer postępowania: ZOLW/216/08

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego  (Emys orbicularis) w woj. warmińsko – mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-216/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa obiektów hydrotechnicznych etap II  – 2 stawów ziemnych oraz 2 progów bystrotoków w obrębach Kosewo i Baranowo, HRP II / 1.

protokol_wyboru_oferty_216.pdf

2014-OJS183-322155-pl.pdf  

sprostowanie_2014_09_19.pdf

2014-OJS170-301173-pl.pdf

Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_216.pdf

Zal_nr_1_216.doc

Zal_nr_2_216.doc

zal_nr_3_216.pdf

4_1pozowlenie_bud_i_warunki_prow_rob.pdf

4_2PROJEKT__BUDOWLANY_Progi_Kosewo.doc

4_3przedmiar_i_kosztorys.pdf

4_4SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__Kosewo.doc

4_5pozolenie_i_warunki_prow_robot.pdf

4_6Projekt_budowlany_-_Stawy_dla_wii_Baranowo.doc

4_7przedmiar_i_kosztorys_staw_266.pdf

4_8SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__stawy.doc

logo_unia

   

Strona 1 z 8

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl