Zapisz się

Przetargi

Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most

Numer postępowania: NRZ/10/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie i załączniki zostaną umieszczone na stronie po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co nastąpi w terminie do 5 dni.

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 19.09.2014 (155 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 19.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

   

Opracowanie dokumentacji projektowej

Numer postępowania: NRZ/09/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 20.09.2014 (152 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 20.09.201 (72 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 20.09.2014 (64 kb)

doc Załącznik nr 2 - wykaz usług.doc 20.09.2014 (63 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 20.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 20.09.2014 (117 kb)

zip Załącznik nr 5 - częściowo opracowana dokumentacja.zip 20.09.2014 (6,91 Mb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 20.09.2014 (205 kb)

pdf Ogłoszenie przesłane do DzU UE.pdf 15.09.2014 (163 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 15.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

   

Przebudowa drogi gruntowej na szlaku w dolinie Narewki

Numer postępowania: NRZ/08/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 5.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 5.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 5.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 5.09.2014 (163 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja projektowa.zip 5.09.2014 (5464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 5.09.2014 (184 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 3.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 3.09.2014 (255 kb)

alt

   

Budowa obiektów hydrotechnicznych

Białystok, 2014/09/03 r.

Numer postępowania: ZOLW/216/08

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego  (Emys orbicularis) w woj. warmińsko – mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-216/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa obiektów hydrotechnicznych etap II  – 2 stawów ziemnych oraz 2 progów bystrotoków w obrębach Kosewo i Baranowo, HRP II / 1.

 

 sprostowanie_2014_09_19.pdf

2014-OJS170-301173-pl.pdf

Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_216.pdf
Zal_nr_1_216.doc

Zal_nr_2_216.doc

zal_nr_3_216.pdf

4_1pozowlenie_bud_i_warunki_prow_rob.pdf

4_2PROJEKT__BUDOWLANY_Progi_Kosewo.doc

4_3przedmiar_i_kosztorys.pdf

4_4SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__Kosewo.doc

4_5pozolenie_i_warunki_prow_robot.pdf

4_6Projekt_budowlany_-_Stawy_dla_wii_Baranowo.doc

4_7przedmiar_i_kosztorys_staw_266.pdf

4_8SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__stawy.doc

logo_unia

   

Zakup licencji do zdjęć

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Zakup licencji do zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych w projekcie „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 12.09.2014 (780 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 23.08.2014 (109 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 23.08.2014 (129 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy .pdf 23.08.2014 (83 kb)

pdf Załącznik 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 23.08 2014 (66 kb).

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 23.08.2014 (235 kb)

pdf Ogłoszenie wyslane do DzU UE.pdf 20.08.2014 (192 kb)

pdf Sprostowanie.pdf 21.08.2014 (80 kb)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf 20.08.2014 (255 kb)

alt

   

Stawy ziemne dla żółwia

Numer postępowania: ZOLW/382/02

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica, HRPII/4 i 3 stawów ziemnych w obrębie Faszcze, gmina Mikołajki HRPII/1.

Dokumentacja przetargowa:

protokol_wyboru_oferty.pdf

2014-OJS147-263495-pl_1.pdf

 Ogloszenie_2_o_przetargu_mala_retencja_382.pdf

Zal_nr_1_382.doc

Zal_nr_2_382.doc

Zal_nr_3_382.pdf

zal_4_1_Pozwolenie_na_budowe_Faszcze.pdf

zal_4_2_Projekt_bud._Faszcze.pdf

zal_4_3_STWiOR_Faszcze.pdf

 zal_4_4_Przedmiar_Faszcze.pdf

zal_4_5_Koszt.ofert.Faszcze.pdf

zal_4_6_pozwolenie_na_budowe_Nidzica.pdf

zal_4_7_Projekt_budowl.Nidzica.pdf

zal_4_8_specyf.tech.Nidzica.pdf

zal_4_9_przedmiar_NIDZICA.pdf

zal_4_10_koszt.ofert._NIDZICA.pdf  

logo_unia

   

Strona 1 z 7

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl