Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 3 brodów oraz remont odcinka drogi zlokalizowanych w obrębach Koźliki (gm. Narew, pow. hajnowski), Ryboły i Kaniuki (gm. Zabłudów, pow. białostocki)

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Ogoszenie o wyborze oferty na budowę 3 brodów oraz remont odcinka drogi.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc Załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc Załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc Załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf Załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5a_-_projekt_budowlany_3_brodów_-_Koźliki_i_Ryboły.pdf

pdf Zał._1R_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._AR_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Załącznik_5b_-_STWiOR_-_Koźliki_i_Ryboły.pdf

pdf Załącznik_5c_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_-_Koźliki_Ryboły.pdf

pdf Załącznik_5d_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektu.pdf

pdf Załącznik_6a_-_projekt_budowlano-wykonawczy_-_Kaniuki.pdf *

pdf Zał.1_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.2_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6b_-_STWiOR_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6c_-_przedmiar_robót_-_Kaniuki.pdf

*dotyczy w części obejmującej remont drogi

Loga_wszystkie_copy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U.z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów zlokalizowanych w obrębie Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę 4 brodów.pdf

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_22.01.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5a_-_projekt_budowlany_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał._1a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._1b_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._2a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._2b_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._3_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._4_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._A_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._B_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Załącznik_5b_-_STWiOR_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_5c_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_5d_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektu.pdf

 

Loga_wszystkie_copy

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.