Numer postępowania: NRZ/04/2015

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: Wykonanie i montaż 10 tablic edukacyjnych w Białowieży, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 24.04.2015 r (148 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 8.04.2015 r. (116 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 8.04.2015 r. (86 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 8.04.2015 r. (60 kb)

pdf Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 8.04.2015 r. (160 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz usług.doc 8.04.2015 r. (62 kb)

doc Załącznik nr 4 - wykaz osób.doc 8.04.2015 r. (64 kb)

pdf Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf 8.04.2015 r. (103 kb)

pdf Załącznik nr 6 - rysunek schematyczny stelaża.pdf 8.04.2015 r. (16 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 8.04.2015 r. (227 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 3.04.2015 r. (168 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 3.04.2015 r. (256 kb)

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwany dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogoszenie_o_udzieleniu_zamwienia_opublikowane_27.05.2015.pdf

pdf Przetarg_rozstrzygnięcie_27.04.2015.pdf

pdf pytanie_nr_1 i nr_2_14.04.2015.pdf

pdf sprostowanie_08.04.2015.pdf

 pdf ogłoszenie_o_przetargu_ogrodzenie_2.4.2015_opublikowane_na_stronie_07.04.2015.pdf

jpg Załącznik_nr_1.jpg

jpg Załącznik_nr_2.jpg

jpg Załącznik_nr_3.jpg

doc Załacznik_nr_4-formularz_ofertowy_ogrodzenie2.4.2015r.doc

pdf Załacznik_nr_5-wzor_umowy2.4.2015r.pdf

pdf Załącznik_nr_6-regulamin_zawierania_umow_15.01.2013.pdf

pdf Załacznik_nr_7-TED_ogoszenie_opublikowane.pdf

pdf TED_ogłoszenie_wysłane_02.04.2015.pdf

 

 

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/03/2015

W dniu 25 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: Wykonanie i montaż 21 tablic edukacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja o ponownym wyborze oferty.pdf 24.04.2015 (148 kb)

pdf Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf 17.04.2015 (54 kb)

pdf wybór oferty.pdf 14.04.2015 r. (115 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 28.03.2015 r. (120 kb)

doc Załącznik nr 1.doc - formularz ofertowy 28.03.2015 r. (86 kb)

doc Załącznik nr 2.doc  - wzór wykazu zrealizowanych usług 28.03.2015 r. (63 kb)

doc Załącznik nr 3.doc - wykaz osób 28.03.2015 r. (64 kb)

pdf Załącznik nr 4.pdf - wzór umowy 28.03.2015 r. (89 kb)

jpg Załącznik nr 5.jpg - mapa wskazująca lokalizację montazu talic edukacyjnych 28.03.2015 r. (1302 kb)

pdf Załącznik nr 6.pdf - schemat stelaża 28.03.2015 r. (17 kb)

zip Załącznik nr 7.zip - materiały poglądowe do przykładowej tablicy 28.03.2015 r. (4526 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 25.03.2015 r (153 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 25.03.2015 r. (256 kb)

loga_ckps_1

 

 

W dniu 16 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: REDUKCJA 150 DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE OSTOI CIETRZEWIA: RABINÓWKA, które jest związane z realizacją zadania będącego częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_24.03.2015.pdf

pdf Zamowienie_redukcja.pdf
pdf Zaacznik_nr_1-Ostoja_Rabinowka.pdf
pdf Zaacznik_nr_2-Ostoja_Chomontowce.pdf
doc Zaacznik_nr_3-formularz_ofertowy.doc
pdf Zaacznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

 

loga_ckps_1

W dniu 6 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

 

Ocena liczebności cietrzewia na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

 

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_monitoring_16.03.2014.pdf

pdf ogłoszenie_monitoring_06.03.2015.pdf

doc Załącznik_nr_1.doc

pdf Załącznik_nr_2_.pdf

doc Załącznik_nr_3.doc

pdf Załącznik_nr_4_-_regulamin_zawierania_umów_15.01.2013.pdf

 

loga_ckps_1

W dniu 5 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYM PROJEKTEM.

 

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_prawnik_17.03.2015_sprostowanie_18.03.2015.pdf

pdf rozstrzygnięcie_prawnik_17.03.2015.pdf

pdf ogłoszenie_05.03.2015.pdf

doc Załącznik__nr_1_-_formularz_ofertowy_03.03.2015.doc

pdf Załącznik_nr_2_-_plan_udzielania_zamówień.pdf

pdf Załącznik_nr_3_-_regulamin_zawierania_umów_15.01.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_4-wzór_umowy.pdf

doc Załącznik_nr_5-wykaz_prac.doc

 

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/02/2015

W dniu 18.02.2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Przebudowa ścieżki Żebra żubra, zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pliki do pobrania poniżej.

pdf Unieważnienie postępowania.pdf 11.03.2015 (96 kb)

pdf Zapytanie ofertowe.pdf 18.02.2015 r. (84 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc18.02.2015 r. (62 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 18.02.2015 r. (113 kb)

doc Załącznik 3 - wzór oświadczenia.doc 18.02.2015 r. (61 kb)

pdf Załacznik 4 - Regulamin Zawierania Umów.pdf 18.02.2015 r. (256 kb)

zip Załącznik 5 - dokumentacja projektowa.zip18.02.215 r. (6,54 Mb)

alt

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu zawierania umów PTOP,zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania E.1 w skład którego wchodzi:

Budowa drewnianej wiaty w postaci platformy widokowej do obserwacji ptaków

Powyższe zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona dubeltaGallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UWAGA!!!

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na budowę wiaty.pdf

 

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_platforma_widokowa.pdf

docx Zał.__1.__Formularz_ofertowy.docx

docx Zał._2._Wykaz_usług.docx

jpg Zał._3._Mapa_poglądowa.jpg

pdf Zał._4._Projekt_budowlany.pdf

pdf Zał._5._Specyfikacja_techniczna_do_budowy_drewnianej_wiaty_w_postaci_platformy_widokowej.pdf

pdf Zał._6._Przedmiar_robót_-_budowa_drewnianej_wiaty_w_postaci_platformy_widokowej.pdf

Załączniki graficzne:

pdf 02_Rzut_przyziemia.pdf

pdf 03_Rzut_I_kondygnacji.pdf

pdf 04_Przekrj_A-A.pdf

pdf 05_Elewacja_pd-wsch_i_pn-wsch.pdf

pdf 06_Elewacja_pn-zach_i_pd-zach.pdf

pdf 07_Widoki.pdf

 

W dniu 27 stycznia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwany dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na zadanie pn.:

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
– ostoja cietrzewia Rabinówka (HRP I, Zad. 1).

 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_opublikowane_12.02.2015.pdf

pdf rozstrzygnięcie_nadzór1.pdf

pdf SIWZ_27.01.2015_opublikowane.pdf

pdf TED_ogoszenie_opublikowane_27.01.2015_nadzr_inwestorski.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb-2.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzr_umowy.pdf

pdf Zał_nr_4_Regulamin_zawierania_umow_15_01_2013.pdf

ZAŁ. 5. DOKUMENTACAJA PROJEKTOWA

pdf 1._Projekt_budowlany-przepusty.pdf

pdf 2._Owiadczenie-przepusty.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-przepusty.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zacznikw_graficznych-przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 8._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 9._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 10._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 11._Rys._tech._adaptacja_przyczka_wlotowego_1.pdf

pdf 12._Rys._tech._adaptacja_przyczka_wlotowego_2.pdf

pdf 13._Rys._tech._szczegy_prowadnic_1.pdf

pdf 14._Rys._tech._szczegy_prowadnic_2.pdf

pdf 15._Profil_poduny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 1._Przedmiar-przepusty.pdf

pdf 1._Operat_wodnoprawny-rowy.pdf

 pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynaleno_do_izb_budowlanych_2014.pdf

pdf 4._Dec._lokalizacyjna-rowy.pdf

pdf 5._Dec._rodowiskowa-rowy.pdf

pdf 6._Instrukcja_gospodarki_wod-rowy.pdf

pdf 7._Opis_prowadzenia_zamierzonej_dziaalnoci.pdf

pdf 8._Spis_zaczniw_graficznych.pdf

pdf 9._Mapa_roww_nr_1-5.pdf

pdf 10._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 11._Mapa_pogldowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 12._Wypisy_z_rejestru_gruntw_rowy.pdf

pdf 13._Decyzja_pozwolenie_wodno_prawne-rowy.pdf

 pdf 1._Projekt_budowlany-rowy.pdf

pdf 2._Zagospodarowanie_terenu-rowy.pdf

pdf 3._informacja_BIOZ-rowy.pdf

pdf 4._Spis_zaczniw_graficznych-rowy.pdf

pdf 5._Mapa_roww_nr_1-5.pdf

pdf 6._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 7._Mapa_pogldowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 1._Przedmiar-rowy.pdf

pdf 1._Operat_wodnoprawny-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynaleno_do_izb_budowlanych_2013.pdf

pdf 4._Decyzja_lokalizacyjna-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zaczniw_graficznych-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_brd_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_brd_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_brd_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_brd_nr_54.pdf

pdf 16._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 17._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 18._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 19._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 20._Profile_podune_roww.pdf

pdf 21._Profil_poduny_Cieku_Tartacznego.pdf

 pdf 22._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 23._Rys._tech._zastawki_dbowej.pdf

pdf 24._Rys._tech._progu_ze_ciank_szczeln.pdf

pdf 25._Rys._tech._adaptacja_przyczkw.pdf

pdf 26._Rys._tech._adaptacja_przyczkw_2.pdf

pdf 27._Wypisy_z_rejestru_gruntw.pdf

pdf 28._Instrukcja_gospodarki_wod-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 29._Dec._rodowiskowa-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 30._Dec._wodnoprawna-urzdzenia.pdf

pdf 31._Dec._ustalajca_warunki_prow._robt_RDO.pdf

pdf 1._Projekt_budowlany-urzdzenia.pdf

pdf 2._Owiadczenie-urzdzenia.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-urzdzenia.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-urzdzenia.pdf

pdf 5._Spis_zaczniw_graficznych-urzdzenia.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-urzdzenia.pdf

pdf 7._Mapa_brd_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_brd_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_brd_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_brd_nr_54.pdf

pdf 16._Profile_podune_roww.pdf

pdf 17._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 18._Rys._tech._zastawki_dbowej.pdf

pdf 19._Rys._tech._progu_ze_ciank_szczeln.pdf

pdf 1._Przedmiary-urzdzenia.pdf

pdf Zalacznik_nr_6-decyzja_RDO.pdf

 

alt

 

Numer postępowania: NRZ/01/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 22.01.2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, , w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

SERWIS TOALETY PRZENOŚNEJ,

będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły w załącznikach poniżej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 29.01.2015 r. (60 KB)

pdf Zapytanie serwis.pdf 22.01.2015 (380 KB)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 22.01.2015 (64 KB)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 22.01.2015 (68 KB)

pdf Załącznik 3 - Regulamin zawierania umów.pdf 22.01.2015 (256 KB)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.