W dniu 7 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na dostawę

urządzenia GPS (HRP II, Zadanie 25)

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf GPS_Informacja_o_wyborze_oferty_17.07.2015.pdf 17/07/2015, 15:19

pdf Zapytanie_ofertowe_dostawa_GPS_07.07.2015.pdf

doc Załacznik_nr_1_Wzór_oferty_dostawa_GPS_07.07.2015.doc

pdf Załacznik_nr_2_Wzór_umowy_dostawa_GPS_07.07.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1


 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na

dostawę urządzenia GPS (HRP II, Zadanie 25)

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Unieważnienie_postępowania_GPS_06.07.2015.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_dostawa_GPS_23.06.2015_r1.pdf

doc Załacznik_nr_1-Wzór_oferty_dostawa__GPS_23.06.2015-1.doc

pdf Załącznik_nr_2-wzór_umowy_23.06.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01-1.pdf

 

loga_ckps_1

W dniu 23 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na

dostawę przyczepy do transportu balotów (HRP II, Zadanie 19)


Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja_o_wyborze_oferty_06.07.2015.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_23.06.2015_r.-1.pdf

doc wzór_oferty_zał_1-przyczepa_23.06.2015.doc

pdf wzór_umowy_zał_2_-_przyczepa_23.06.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

remoncie grobli wokół stawów w Nerwiku

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_remont_grobli - 10.07.2015 r. (196 kB)

 

00_ogloszenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (332 kB)

zalacznik_nr_01_oferta_remont_grobli - 23.06.2015 r. (253 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_remont_grobli - 23.06.2015 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_doswiadczenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (195 kB)

zalacznik_nr_04__umowa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (298 kB)

zalacznik_nr_05_grobla_przedmiar - 23.06.2015 r. (772 kB)

zalacznik_nr_06_projekt_budowlany - 23.06.2015 r. (4420 kB)

zalacznik_nr_06a_mapa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (6430 kB)

zalacznik_nr_06b_przekroje_profile_remont_grobli - 23.06.2015 r. (398 kB)

zalacznik_nr_07_zgoda_remont_grobli - 23.06.2015 r. (1171 kB)

ogloszenie_TED - 23.06.2015 r. (137 kB)

loga_ckps_1

W dniu 9 czerwca Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

dostawę urządzenia GPS (HRP II, Zadanie 25).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Unieważnienie_postępowania_GPS.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_dostawa_GPS.pdf

doc Załącznik_nr_1-Wzór_oferty_dostawa_GPS.doc

pdf Załacznik_nr_2-Wzór_umowy_dostawa_GPS.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/05/2015

W dniu 8 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie i montaż 12 tabliczek pamiątkowych

w ramach projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf16.06.2015 (63 kb)

pdf Zapytanie ofertowe tabliczki.pdf 8.06.2015 (70 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 8.06.2015 (63 kb)

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf 8.06.2015 (74 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 8.06.2015 (256 kb)

alt

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na: wykonaniu usług geodezyjnych związanych z realizacją zadania C.3 (Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk).

doc Zaproszenie do złożenia oferty geodezja 2015.doc 25.05.2015 (440 kb)

xls Wykaz działek.xls 25.05.2015 (52 kb)

jpg Filipy.jpg 25.05.2015 (368 kb)

jpg Samułki 1.jpg 25.05.2015 (356 kb)

jpg Samułki 2.jpg 25.05.2015 (474kb)

jpg Samułki 3.jpg 25.05.2015 (548 kb)

jpg Zawyki 1.jpg 25.05.2015 (571 kb)

jpg Zawyki 2.jpg 25.05.2015 (588 kb)

jpg Zawyki 3.jpg 25.05.2015 (518 kb)

jpg Zawyki 4.jpg 25.05.2015 (453 kb)

jpg Zawyki 5.jpg 25.05.2015 (430 kb)

jpg Zawyki 6.jpg 25.05.2015 (643 kb)

jpg Zawyki 7.jpg 25.05.2015 (410 kb)

alt

Nr postępowania: CI-12/2015

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

Zebranie materiału genetycznego cietrzewia w krajowych ostojach w celu przyszłej reintrodukcji bądź zasilenia istniejącej populacji w Puszczy Knyszyńskiej.

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_genetyka_12.06.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogoszenia-zmiana_terminu_skadania_ofert19.5.2015.pdf

doc zmiana_ogłoszenia_o_przetargu19_5_15.doc

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_16.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_16.05.2015.doc

pdf Zał_nr_2_szczegołowy_opis_przedmiotu_zamówienia_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_3_wykaz_osób_16.05.2015.doc

pdf Zał._nr_4_wzór_umowy_16.05.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf sprostowanie_15.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_TED_wysłane_do_publikacji_11.05.2015.pdf

 

 

loga_ckps_1

Nr postępowania: CI-11/2015

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania:

Zakup i instalacja 10 diverów do monitoringu zmian hydrologicznych wraz z wykonaniem pomiarów.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_oferty_divery.pdf

pdf divery_zapytanie_30.04.2015.pdf

doc Załacznik_nr_1-formularz_oferty_divery_30.04.2015.doc

pdf Załącznik_nr_2-wzr_umowy_divery_30.04.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

dostawę 2 zestawów kamer monitorujących tokowiska cietrzewi.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_fotopułapki.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_fotopułapki.pdf

doc załacznik_nr_1-fotopulapki.doc

pdf załącznik_nr_2_fotopułapki.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.