Nr postępowania: CI-22/2015

W dniu 7 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na: organizację konferencji podsumowującej realizację projektu (HRP III, Zad.7).
Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf unieważnienie-konferencja_18.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie-konferencja 07.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz konferencja 07.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy konferencja 07.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 3 - regulamin zawierania umów 15.01.pdf

loga_ckps_1

 

Nr postępowania: CI-21/2015

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:zakup i dostawę 1 szt. oprogramowania komputerowego przeznaczonego do pracy na danych systemów informacji przestrzennej (HRP IV, Zadanie 1)

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf unieważnienie postępowania 08.09.2015.pdf

pdf zapytanie 28.08.2015.pdf

doc załącznik 1 - wzór oferty 28.08.2015.doc

pdf załącznik 2 - wzór umowy 28.08.2015.pdf

pdf załącznik 3 - regulamin zawierania umów 15.01.pdf

alt

Nr postępowania: CI-19/2015

W dniu 24 sierpnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

wykonanie operatów szacunkowych w ramach zadania „Zakup 29,6633 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia  Rabinówka (wycena, opłata notarialna, zakup)”(HRP II, Zadanie 11).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_rzeczoznawca_02.09.2015.pdf

pdf wyjaśnienie_28.08.2015.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_rzeczoznawca_24.08.2015.pdf

doc załącznik_1_rzeczoznawca_24.08.2015.doc

pdf załącznik_2_rzeczoznawca_24.08.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

 

loga_ckps_1

 

Nr postępowania: CI-18/2015

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pn.
Koszenie i usuwanie zakrzaczeń
Który składa się z dwóch zadań pn.:
 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)
„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te wchodzą w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UWAGA! ZMIANY W OGŁOSZENIU.

pdf Ogłoszenie o niepełniej procedurze przesłane do publikacji w dzu ue.pdf 10.09.2015

 

 

pdf Unieważnienie postępowania 07.09.2015.pdf

pdf Zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_wraz_ze_zmianą_terminu_składania_ofert_28.08.2015_r.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_w_Dz.U._UE_przekazane_do_publikacji_28.09.2015_r.pdf

doc zmodyfikowany załącznik_nr_1_formularz_28_08_2015.doc

doc zmodyfikowany załącznik_nr_2_wykaz_usług_28_08_2015.doc

pdf zmodyfikowany załącznik _nr_3_wzór_umowy_28_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_20_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_opublikowane_w_DzU_UE_w_dn._20.08.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_20_08_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_20_08_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_20_08_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

 

loga_ckps_1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania E.1 w skład którego wchodzi:

Budowa drewnianej wiaty w postaci platformy widokowej do obserwacji ptaków

Powyższe zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Protokół_z_wyboru_wykonawcy_zapytania_na_budowę_drewnianej_platformy_widokowej.pdf

pdf MODYFIKACJA_ZAPYTANIA_-_ZMIANA _TERMINÓW_WYKONANIA_ZAMÓWIENIA.pdf

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_platforma_widokowa.pdf

docx Zał._1._Formularz_ofertowy.docx

docx Zał._2._Wykaz_usług.docx

doc Zał._3._Wykaz_osób.doc

pdf Zał._4._Projekt_budowlany.pdf

pdf Zał._5._Specyfikacja_techniczna_do_budowy_drewnianej_wiaty_w_postaci_platformy_widokowej.pdf

pdf Zał._6._Przedmiar_robót_-_budowa_drewnianej_wiaty_w_postaci_platformy_widokowej.pdf

jpg Zał._7._Mapa_poglądowa.jpg

pdf Zał._8._Wzór_umowy.pdf

Załączniki graficzne:

pdf 02_Rzut_Przyziemia.pdf

pdf 03_Rzut_I_kondygnacji.pdf

pdf 04_Przekrj_A-A.pdf

pdf 05_Elewacja_S-E_i_N-E.pdf

pdf 06_Elewacja_N-W_i_S-W.pdf

pdf 07_Widoki.pdf

 

WSZYSTKIE

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA_PRZETARGOWEGO_!!!!.pdf


pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnicie_przetargu_na_budow_4_brodw_oraz_remont_ok._5_km_drg.pdf

pdf Modyfikacja_warunków_postępowania_przetargowego.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf  

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

W dniu 31 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

„Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP”

(HRP II, Zad. 12)

ETAP II – WYKONANIE OGRZEWANIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM W POSTACI PIECA KAFLOWEGO

 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogoszenie_o_wyborze_oferty_04_11_2015.pdf

doc rozstrzygnięcie_piec_18.08.2015.doc

pdf piec_31_07_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.07.2015.pdf

pdf Załacznik_nr_1a_i_1b.pdf

doc piec_31_07_2015_załacznik_nr_2_formularz.doc

doc piec_31.07.2015_zalacznik_nr_3_wykaz_prac.doc

pdf piec_31.7.2015_załacznik_nr_4_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

Nr postępowania: CI-17/2015

W dniu 28 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: wykonanie operatów szacunkowych w ramach zadania

„Zakup 29,6633 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia  Rabinówka (wycena, opłata notarialna, zakup)”(HRP II, Zadanie 22).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_rzeczoznawca_06.08.2015.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_rzeczoznawca_28.07.20151.pdf

doc załącznik_1_rzeczoznawca_28.07.2015.doc

pdf załącznik_2_rzeczoznawca_28.07.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_3-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

 

Nr postępowania: CI-15/2015

W dniu 20 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: Zakup 5 koników polskich do wypasu w ostojach lęgowych cietrzewia (HRP II, Zadanie 22).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_konie_10.08.2015.pdf

pdf Zmiana_ogłoszenia_i_terminu_skadania_ofert_31.07.2015.pdf

pdf Zmiana_ogłoszenia_i_terminu_skadania_ofert_28.07.2015.pdf

pdf Zapytanie ofertowe 20.07.2015 r.

doc Załącznik 1 - Wzór oferty 20.07.2015 r.

pdf Załącznik 2 - Wzór umowy 20.07.2015 r.

pdf Załącznik 3 - Regulamin zawierania umów 20.07.2015 r.

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.