ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa - Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Organizacja warsztatów – w dniach 05-06 grudnia 2014r.

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie woj. warmińsko – mazurskiego, etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego:

protokol_wyboru_org_warszt.pdf

zapytanie_ofertowe_gr.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_gr.doc

zalacznik_nr_2_projekt_umowy.pdf

REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 

logo_unia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl