Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad 3 inwestycjami

zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 16.10.2014 (53 kb)

pdf Zapytanie ofertowe.pdf 06.10.2014 (86 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 06.10.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 06.10.2014 (83 kb)

 

doc Załącznik 3 - oświadczenie.doc 06.10.2014 (61 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 06.10.2014 (256 kb)

zip Załącznik 5 dokumentacja projektowa przebudowa drogi.zip 6.10.2014 (5,34 Mb)

zip Załącznik 6 dokumentacja projektowa remont obiektu Filipówka.zip 6.10.2014 (5,22 Mb)

zip Załącznik 6a dokumentacja projektowa remont obiektu Filipówka.zip 6.10.2014 (5,22 Mb)

zip Załącznik 7 dokumentacja projektowa wieża widokowa Kosy Most.zip 6.10.2014 (2,62 Mb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl