Numer postępowania: NRZ/11/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 16.10.2014 (104 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 27.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 27.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 27.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 27.09.2014 (157 kb)

zip Załącznik 4 - Dokumentacja projektowa.zip 27.09.2014 (5 464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 27.09.2014 (188 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 23.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 23.09.2014 (256 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl