Numer postępowania: NRZ/10/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 10.10.2014 (100 kb)

pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf 6.10.2014 (68 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 24.09.2014 (124 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 24.09.2014 (87 kb)

doc Załącznik 2 - wzór wykazu robót.doc 24.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 24.09.2014 (173 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja Filipówka.zip 24.09.2014 ( 5 347 kb)

zip Załącznik 4a - dokumentacja Filipówka cd.zip 24.09.2014 (5 343 kb)

zip Załącznik 5 - dokumentacja Kosy Most.zip 24.09.2014 (2 688 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 24.09.2014 (180 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 19.09.2014 (155 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 19.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl