Numer postępowania: NRZ/09/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 29.09.2014 (55 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 20.09.2014 (152 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 20.09.201 (72 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 20.09.2014 (64 kb)

doc Załącznik nr 2 - wykaz usług.doc 20.09.2014 (63 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 20.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 20.09.2014 (117 kb)

zip Załącznik nr 5 - częściowo opracowana dokumentacja.zip 20.09.2014 (6,91 Mb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 20.09.2014 (205 kb)

pdf Ogłoszenie przesłane do DzU UE.pdf 15.09.2014 (163 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 15.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl