Białystok, 2014/09/03 r.

Numer postępowania: ZOLW/216/08

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego  (Emys orbicularis) w woj. warmińsko – mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-216/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa obiektów hydrotechnicznych etap II  – 2 stawów ziemnych oraz 2 progów bystrotoków w obrębach Kosewo i Baranowo, HRP II / 1.

protokol_wyboru_oferty_216.pdf

2014-OJS183-322155-pl.pdf  

sprostowanie_2014_09_19.pdf

2014-OJS170-301173-pl.pdf

Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_216.pdf

Zal_nr_1_216.doc

Zal_nr_2_216.doc

zal_nr_3_216.pdf

4_1pozowlenie_bud_i_warunki_prow_rob.pdf

4_2PROJEKT__BUDOWLANY_Progi_Kosewo.doc

4_3przedmiar_i_kosztorys.pdf

4_4SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__Kosewo.doc

4_5pozolenie_i_warunki_prow_robot.pdf

4_6Projekt_budowlany_-_Stawy_dla_wii_Baranowo.doc

4_7przedmiar_i_kosztorys_staw_266.pdf

4_8SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__stawy.doc

logo_unia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl