Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ 15 NADAJNIKÓW RADIOWYCH VHF i REGENERACJĘ 5 NADAJNIKÓW VHF DO BADANIA LOKALNYCH PRZEMIESZCZEŃ DUBELTÓW

która jest związana z realizacją zadania A.3 (rozpoznanie stanu populacji, siedlisk i zagrożeń w Dolinie Górnej Narwi) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór_oferty.pdf

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

Loga_wszystkie_copy

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl