Numer postępowania: ZOLW/382/01

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica. HRPII/4.

doc uniewaznienie_przetargu.doc 20/02/2014, 15:42

docx pytanie_ws_przetargu.docx 19/02/2014, 16:43

doc zmiana_w_ogloszeniu_02_17.doc

doc Za_nr_2_382_zmieniony.doc

pdf ENOTICES_PTOP-2014-022636-F14-PL_Copy.pdf

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

pdf ENOTICES_PTOP-2014-013701-F02-PL_Copy.pdf

doc Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_382_etap_I.doc

doc Za_nr_1_382.doc

doc Za_nr_2_382.doc

doc Za_nr_3_382.doc

pdf Projekt_budowlany_Likusy.pdf

pdf Koszt.ofert.pdf

pdf Specyfikacja_techniczna.pdf

pdf Przedmiar.pdf

 logo_unia

 

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl