Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz"3 wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UWAGA! Sprostowanie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz zmiana postanowień w ogłoszeniu o przetargu - przedłużenie terminu składania ofert do 9.01.2014 r.

pdf wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 13.01.2014 (176 kb)

 

 

pdf SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA POSTANOWIEŃ W OGŁOSZENIU O PRZETARGU.pdf 7.01.2014 (68 kb)

pdf odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf 04.01.2014 (61 kb)

pdf zdjęcia powierzchni objętej wycinką.pdf 04.01.2014 (2000 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 27.12.2013 (128 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 27.12.2013 (63 kb)

doc załącznik 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 27.12.2013 (68 kb)

pdf załacznik 3 - projekt umowy.pdf 27.12.2013 (78 kb)

jpg załącznik 4 - mapa.jpg 27.12.2013 (545 kb)

pdf ogłoszenie przesłane do publikacji w DzU UE.pdf 23.12.2013 (147 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 23.12.2013 (45 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl