W dniu 25 marca 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z przekazaniem praw autorskich i nadzorem autorskim, dotyczącej budowy 7 brodów wraz z opracowaniem map zasadniczych do celów projektowych w zasięgu oddziaływania inwestycji z pomiarami głębokości cieku w przekrojach brodów, zwanej dalej „dokumentacją projektową" wchodzącej w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe

docx zalacznik_nr_04_ wykaz_robot_prace_projektowe

jpg zalacznik_nr_05_lokalizacja_projektowanych_brodow

W dniu 19 marca  2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę:

3  loggerów GPS-UHF wraz z osprzętem do badań telemetrycznych bociana białego

która jest związana z realizacją zadania E.10 Monitoring efektów projektu będącego częścią projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

00_zapytanie_nadajniki_bocian – 19.03.2014 r. (159 kb)

01_formularz_ofertowy_nadajniki_bocian – 19.03.2014 r. (177 kb)

02_projekt_umowy_nadajniki_bocian - 19.03.2014 r. (201 kb)

 

wybór_oferty_nadajniki_bocian  - 28.03.2014 r. (109 kb)


loga_life

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ 15 NADAJNIKÓW RADIOWYCH VHF i REGENERACJĘ 5 NADAJNIKÓW VHF DO BADANIA LOKALNYCH PRZEMIESZCZEŃ DUBELTÓW

która jest związana z realizacją zadania A.3 (rozpoznanie stanu populacji, siedlisk i zagrożeń w Dolinie Górnej Narwi) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór_oferty.pdf

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

Loga_wszystkie_copy

Numer postępowania: ZOLW/382/01

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica. HRPII/4.

doc uniewaznienie_przetargu.doc 20/02/2014, 15:42

docx pytanie_ws_przetargu.docx 19/02/2014, 16:43

doc zmiana_w_ogloszeniu_02_17.doc

doc Za_nr_2_382_zmieniony.doc

pdf ENOTICES_PTOP-2014-022636-F14-PL_Copy.pdf

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

pdf ENOTICES_PTOP-2014-013701-F02-PL_Copy.pdf

doc Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_382_etap_I.doc

doc Za_nr_1_382.doc

doc Za_nr_2_382.doc

doc Za_nr_3_382.doc

pdf Projekt_budowlany_Likusy.pdf

pdf Koszt.ofert.pdf

pdf Specyfikacja_techniczna.pdf

pdf Przedmiar.pdf

 logo_unia

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Administrowanie strony internetowej projektu.

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie województwa warmińsko – mazurskiego etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2014r.
  3. Osobą do kontaktu jest Jarosław Banach – tel. 85 664 22 55

 

doc zapytanie_strona_www_zii.doc

doc protokol_wyboru_strona_zii.doc

doc zal_nr_1_-_strona_www_umowa.doc

doc zal_nr_2_-_formularz_ofertowy_strona_www.doc

pdf regulamin_zaw_umow_1112.pdf

logo_unia

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255) zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 25 loggerów GPS i 2 stacji sczytujących dane

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf załącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

Loga_wszystkie_copy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz"3 wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UWAGA! Sprostowanie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz zmiana postanowień w ogłoszeniu o przetargu - przedłużenie terminu składania ofert do 9.01.2014 r.

pdf wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 13.01.2014 (176 kb)

 

 

pdf SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA POSTANOWIEŃ W OGŁOSZENIU O PRZETARGU.pdf 7.01.2014 (68 kb)

pdf odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf 04.01.2014 (61 kb)

pdf zdjęcia powierzchni objętej wycinką.pdf 04.01.2014 (2000 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 27.12.2013 (128 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 27.12.2013 (63 kb)

doc załącznik 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 27.12.2013 (68 kb)

pdf załacznik 3 - projekt umowy.pdf 27.12.2013 (78 kb)

jpg załącznik 4 - mapa.jpg 27.12.2013 (545 kb)

pdf ogłoszenie przesłane do publikacji w DzU UE.pdf 23.12.2013 (147 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 23.12.2013 (45 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl