W dniu 19 sierpnia 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę cateringową w zakres której wejdzie dostarczenie wyżywienia dla uczestników workcampów odbywających się w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie).

pdf rozstrzygnicie.pdf


loga_ckps_1


ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

wykonaniu operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej,

w ramach zadania A.2 (Wytypowanie i wycena działek do zakupu, negocjacje z właścicielami), wchodzącego w zakres projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_ofertowe_operat_628.pdf

Loga_wszystkie_copy

Numer postępowania: ZOLW/382/02

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica, HRPII/4 i 3 stawów ziemnych w obrębie Faszcze, gmina Mikołajki HRPII/1.

Dokumentacja przetargowa:

protokol_wyboru_oferty.pdf

2014-OJS147-263495-pl_1.pdf

 Ogloszenie_2_o_przetargu_mala_retencja_382.pdf

Zal_nr_1_382.doc

Zal_nr_2_382.doc

Zal_nr_3_382.pdf

zal_4_1_Pozwolenie_na_budowe_Faszcze.pdf

zal_4_2_Projekt_bud._Faszcze.pdf

zal_4_3_STWiOR_Faszcze.pdf

 zal_4_4_Przedmiar_Faszcze.pdf

zal_4_5_Koszt.ofert.Faszcze.pdf

zal_4_6_pozwolenie_na_budowe_Nidzica.pdf

zal_4_7_Projekt_budowl.Nidzica.pdf

zal_4_8_specyf.tech.Nidzica.pdf

zal_4_9_przedmiar_NIDZICA.pdf

zal_4_10_koszt.ofert._NIDZICA.pdf  

logo_unia

Numer postępowania: NRZ/6/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi Wykonywanie tłumaczeń tekstów edukacyjnych w projekcie: Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 1.08.2014 (246 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 22.07.2014 (107 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 22.07.2014 (71 kb)

doc Załącznik nr 2 - wzór wykazu osób.doc 22.07.2014 (71 kb)

doc Załącznik nr 3 - zobowiązanie do współpracy.doc 22.07.2014 (60 kb)

pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 22.07.2014 (99 kb)

pdf Załącznik nr 5 - przykładowy tekst na tablicę.pdf 22.07.2014 (71 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 22.07.2014 (144 kb)

pdf Ogłoszenie przesłane do DzU UE.pdf 17.07.2014 (140 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 17.07.2014

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255) w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług związanych z realizacją zadania C.3 (odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk) polegających na:

odtworzeniu nieużytkowanych łąk w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi w 2014 r.

pdf Informacja o wyborze oferty.pdf

 

pdf Ogłoszenie_o_przetargu.pdf

jpg Załącznik 2a. Ciełuszki.jpg

jpg Załącznik 2b. Gorodczyno_Ciełuszki.jpg

jpg Załącznik 2c. Kaczały.jpg

jpg Załącznik 2d.Narew.jpg

jpg Załącznik 2e.Narew2.jpg

jpg Załącznik 2f.Narew3.jpg

jpg Załącznik 2g. Puchły_Janowo.jpg

jpg Załącznik 2h.Stupniki.jpg

jpg Załącznik 2i.Trześcianka_Puchły.jpg

doc Zal._nr_3_formularz_ofertowy.doc

doc Zal._nr_4_wykaz_robót.doc

doc Zal._nr_5_potencjał_techniczny.doc

doc Zal._nr_6_oświadczenie.doc

pdf Zal._nr_7_wzór_umowy.pdf

 

Loga_wszystkie_copy

Numer postępowania: NRZ/5/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGOOGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie i druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 14.07.2014 (90 kb)

pdf Ogloszenie o przetargu.pdf 2.07.2014 (126 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 2.07.2014 (73 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 2.07.2014 (64 kb)

pdf Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 2.07.2014 (106 kb)

doc Załącznik nr 3 - wzór wykazu zrealizowanych usług.doc 2.07.2014 (66 kb)

doc Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób.doc  2.07.2014 (64 kb)

pdf Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf 2.07.2014 (105 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf2.07.2014 (171 kb)

 

pdf Ogłoszenie przekazane do DzU UE.pdf 28.06.2014 (143 kB)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 28.06.2014 (256 kB)

alt

 

 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYM PROJEKTEM, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 7.07.2014 (130 kb)

pdf Zapytanie ofertowe.pdf 27.06.2014 (61 kB)

doc Wzór oferty.doc 27.06.2014 (64 kB)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf 27.06.2014 (256 kB)

pdf Plan Udzielania Zamowień.pdf 27.06.2014 (27 kB)

alt

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usług geodezyjnych

związanych z realizacją zadania C.3 (Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk).

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty_usługi_geodezyjne_2014.pdf

jpg Ciełuszki1.jpg

jpg Ciełuszki2.jpg

jpg Gorodczyno.jpg

jpg Janowo.jpg

jpg Kaczały1.jpg

jpg Kaczały2.jpg

jpg Narew1.jpg

jpg Narew2.jpg

jpg Puchły1.jpg

jpg Puchły2.jpg

jpg Stupniki.jpg

jpg Trześcianka1.jpg

jpg Trześcianka2.jpg

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie i druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 pdf unieważnienie postępowania 26.06.2014.pdf

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

doc załącznik nr 1a - wykaz cen.doc

doc załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.doc

doc załącznik nr 3 - wzór wykazu zrealizowanych usług.doc

doc załącznik nr 4 - wzór wykazu osób.doc

pdf załącznik nr 5. - wzór umowypdf

pdf ogłoszenie przesłane do DZU UE.pdf

pdf regulamin_z_u.pdf

pdf Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 18.6.2014 r.pdf

W dniu 13 czerwca 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (085) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zaprasza do udziału w postępowaniu, pod nazwą:

Odtworzenie łąk w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej – 2014

prowadzonym zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" (zadanie C3b), oznaczonym dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie 30.06.2014.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal1.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal2.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal3.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal4.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal5.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal6.pdf

pdf SIWZ_ki_PK_i_PB_2014_zal7.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl