W dniu 12 grudnia 2013 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

 opracowanie planu zarządzania dla ostoi cietrzewia „Chomontowce” (pow. ostoi 2 500 ha), (HRP II, Zad.10).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05.01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf PROTOKÓŁ_ROZEZNANIA_DLA_UMOWY_NA_WYKONANIE_ZADANIA_PLAN_ZARZĄDZANIA.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_na_plan_zarządzania_ostoi_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_1_mapa_ostoi_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_2_wzór_oferty_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_3-wzór_umowy_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_4_Regulamin_zawierania_umów.pdf

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl