Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka drogi wraz z nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji projektowej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf wybór oferty.pdf16.12.2013 r. (138 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 28.11.2013 (148 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 28.11.2013 (72 kb)

doc załącznik 1a - wykaz cen.doc 28.11.2013 (64 kb)

doc załącznik 2 - wzór wykazu zrealizowanych usług.doc 28.11.2013 (62 kb)

doc załącznik 3 - wzór wykazu osób.doc 28.11.2013 (62 kb)

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf 28.11.2013 (107 kb)

jpg załącznik 5 - mapa.jpg 28.11.2013 (1696 kb)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 25.11.2013 (128 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 25.11.2013 (255 kb)

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl