Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz" – część 2 wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf wybór oferty.pdf 26.11.2013 (122 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 9.11.2013 (103 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz oferta.doc 9.11.2013 (62 kb)

doc załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 9.11.2013 (68 kb)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 9.11.2013 (79 kb)

jpg załącznik nr 4 - mapa.jpg 9.11.2013 (535 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do publikacji w DzU UE.pdf 7.11.2013 (140 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf7.11.2013 (45 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl