Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Czynna ochrona nowych stanowisk brzozy niskiej. Odsłonięcie 12 stanowisk brzozy niskiej poza rezerwatem Jezioro Wiejki – część 2, wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załączniki do pobrania poniżej. UWAGA ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA I W TERMINIE SKŁADANIA OFERT!

pdf wybór oferty.pdf 5.11.2013 (104 kb)

 

 

pdf zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert.pdf 30.10.2013 (70 kb)

pdf zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w DzU UE.pdf 30.10.2013 (80 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 22.10.2013 (90 kb)

doc załącznik 1 - formularz OFERTA.doc 22.10.2013 (60 kb)

doc załącznik 2 - wykaz zrealizowanych prac.doc 22.10.2013 (70 kb)

pdf załącznik 3 - wzór umowy.pdf 22.10.2013 (78 kb)

jpg załącznik 4 - mapa.jpg 22.10.2013 (565 kb)

jpg załącznik 5 - mapa.jpg22.10.2013 (1064 kb)

pdf ogłoszenie wysłanie do dzu ue.pdf 18.10.2013 (138 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 18.10.2013 (45kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl