Numer postępowania: ZOLW/216/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

na realizację zadania pt.:

Poprawa lęgowisk na terenie Ostoi żółwia błotnego Baranowo, usunięcie zakrzaczeń, HRPII/3

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicurlaris w województwie warmińsko – mazurskim”, nr POIS.05.01.00-00-216/09, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Termin składania ofert - 22 października 2013 roku, godzina 10.00.

pdf uniewaznienie_postepowania__zolw_216_05.pdf

pdf ENOTICES_PTOP-2013-135767-F02-PL.pdf

pdf ogloszenie_o_przetargu_odkrzaczanie_Baranowo.pdf

pdf zalacznik_nr_1dzialka_274_2.pdf

pdf zalacznik_nr_2_dzialka_275.pdf

doc zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

pdf zalacznik_nr_4_-_umowa_odkrzaczanie.pdf 

 pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf

logo_unia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl