W dniu 25 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu rolniczego służącego poprawie warunków siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. kosiarki bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki samobieżnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt. zgrabiarki)” (HRP II, Zad. 19).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_maszyny_rolnicze.pdf

pdf ogłoszenie_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_1-Formularz_ofertowy_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_2-Wykaz_dostaw_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Wzór_umowy_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_4-Regulamin_zawierania_umow_15.01.2013_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_5-Ogłoszenie_opublikowane_w_TED_sprz_rol.pdf

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl