W dniu 12 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków prosi

o wycenę i ofertę na usługę cateringową w zakres której wejdzie dostarczenie wyżywienia dla uczestników workcampów odbywających się w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie).


pdf ogłoszenie_catering_12.09.2013.pdf

pdf ogłoszenie_12.09.2013_załącznik_nr_1_catering.pdf

pdf ogłoszenie_12.09.2013_załacznik_nr_2-wzr_umowy_catering.pdf

pdf Załacznik_nr_3_Regulamin_zawierania_umow.pdf

loga_ckps_1


Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl