Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./faks. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP” (HRP II, Zad. 12).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 18 września 2013 r. dodano załączniki dotyczące wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych.

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_budynek_gospodarczy.pdf

pdf Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia-TED.pdf

pdf Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia-TED_11.10.2013.pdf

 

pdf Załacznik_nr_4_korekta_24.09.2013.pdf

pdf Zmodyfikowany_załącznik_nr_4_do_post._CI-5_2013_z_dnia_30_sierpnia_2013_r.pdf

 

doc zmiana_terminu_składania _ofert-budynek_gospodarczy.doc

pdf ogłoszenie_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_1_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_2_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_5_Regulamin_zawierania_umow.pdf

pdf Załacznik_nr_6_-_Projekt_budowlany_opis_techniczny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_7_-_Projekt_wykonawczy_opis_techniczny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_8_-_Zagospodarowanie_terenu_mapa_do_celw_projektowych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_9_-_Rzut_przyziemia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_10_-_Rzut_przyziemia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_11_-_Rzut_belek_stropowych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_12_-_Rzut_strychu_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_13_-_Rzut_więźby_dachowej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_14_-_Rzut_połaci_dachowej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_15_-_Przekrój_A-A_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_16_-_Przekrój_B-B_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_17_-Elewacja_północna_elewacja_południowa_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_18_-_Elewacja_wschodnia_elewacja_zachodnia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_19_-_Wykaz_stolarki_budowlanej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_20_-_STWiOR_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_21_-_Przedmiar_robót_30.08.2013_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_21_-_Przedmiar_robót_korekta_19.09.2013_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_22_-TED-OGŁOSZENIE_WYSŁANE_DO_PUBLIKACJI_bud_gosp.pdf

doc Załacznik_nr_23-Opis_techniczny_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.doc

pdf Załacznik_nr_24-_Przedmiar_robt_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.pdf

doc Załacznik_nr_25-Specyfikacja_techniczna_wykonania_robt_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.doc

pdf Załacznik_nr_26-Projekt_budowlany-sanitarny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_27-rys_S1_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_28-rys_S2_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_29-rys_S3_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_30-rys_S4_-_A3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_31-rys_S5_-_A3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_32-Specyfikacja_techniczna_wykonania_robt_instalacji_sanitarnych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_33-Przedmiar_robt_sanitarnych_bud_gosp.pdf

pdf PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_bud_gosp.pdf

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl