Numer postępowania: NRZ/10/2013

W dniu 4 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług polegających na:

Opracowaniu dokumentacji technicznej do remontu obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 24.09.2013 (91 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 6.09.2013 (111 kb)

doc Załącznik1-formularz oferta.doc 6.09.2013 (176 kb)

doc Załącznik2-wykaz osób.doc 6.09.2013 (172 kb)

pdf Załącznik3-wzór umowy.pdf 6.09.2013 (94 kb)

pdf Załącznik4-mapa.pdf 6.09.2013 (1 000 kb)

pdf Odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf 6.09.2013 (70 kb)

pdf Ogoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dz.u. ue.pdf 4.09.2013 (147 kb)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf 4.09.2013 r. (255 kb)

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl