W dniu 29 sierpnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu na:

ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - 2013

prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 10.09.2013 (80 kb)

pdf SIWZ łąki 2013.pdf 29.08.2013 (111 kb)

pdf Załącznik 1 - szczegółowy opis.pdf 29.08.2013 (59 kb)

pdf Załącznik 2 - miejsce realizacji.pdf 29.08.2013 (55 kb)

pdf Załącznik 2 - miejsce realizacji.pdf poprawiony 02.09.2013 (55 kb)

pdf Załącznik 3 - formularz "OFERTA".pdf 29.08.2013 (58 kb)

pdf Załącznik 4 - wykaz zrealizowanych robót.pdf 29.08.2013 (49 kb)

pdf Załącznik 5 - wykaz potencjału technicznego.pdf 29.08.2013 (46 kb)

pdf Załącznik 6 - oświadczenie.pdf 29.08.2013 (42 kb)

pdf Załącznik 7 - wzór umowy.pdf 29.08.2013 (93 kb)

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl