ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na dostawę:

APARATU FOTOGRAFICZNEGO

który jest związany z realizacją zadania F.3 (Zarządzanie projektem – PTOP) będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie ofertowe -_aparat_fotograficzny.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na zakup:

ODBIORNIKÓW VHF i ANTEN DO TELEMETRII Z AKCESORIAMI

która jest związana z realizacją zadania A.3 (rozpoznanie stanu populacji, siedlisk i zagrożeń w Dolinie Górnej Narwi) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zmiana_zapytania z 11.04.2013.pdf

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na dostawę:

APARATU FOTOGRAFICZNEGO

który jest związany z realizacją zadania F.3 (Zarządzanie projektem – PTOP) będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf unieważnienie_postępowania.pdf

pdf Zmiana_zapytania z 09.04.13.pdf

pdf zapytanie-_aparat_fotograficzny.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na dostawę:

URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

która jest związana z realizacją zadania D.1 (ocena wpływu realizacji projektu na liczebność populacji dubelta oraz stan jego siedlisk) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ DIVERÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM

która jest związana z realizacją zadania D.1 będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

ZAKUP AKCESORIÓW DO OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW

który jest związany z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie.pdf

doc wzór_oferty.doc

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Zakup nadajników radiotelemetrycznych – 5 szt.

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf protokol_wyboru_transmitery.pdf

pdf zapytanie_zolw_nadajniki_radiotelemetryczne.pdf 21/03/2013, 16:18

doc zal_nr_1_nadajniki_tele.doc 21/03/2013, 16:18

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 01/02/2013, 16:15

logo_unia

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W dniu 2013/03/20 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ LIFE08 NAT/PL/000510, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), na realizację przedmiotu zamówienia pn. Urządzenie geodezyjne do pomiaru poziomu wód.

Treść zapytania w załączeniu:

pdf Zapytanie_ofertowe_piezometry.pdf 20/03/2013, 14:46

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na:

ODBIORNIKI GPS

Zakup jest związany z realizacją zadania E2, które jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Galli-nago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zmiana_zapytania z 20.03.2013 r.pdf

pdf Zapytanie_Ofertowe_Odbiorniki_GPS.pdf

doc Zacznik_1._Formularz_ofertowy_Odbiorniki_GPS.doc

Loga_wszystkie_copy

W dniu 8 marca 2013 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

napisanie i opublikowanie 10 artykułów o projekcie w prasie branżowej.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Protokół_z_wyboru_wykonawcy_dziennikarz_pdf

pdf Pytania_i_odpowiedzi_dziennikarz _12.03.2013.pdf

pdf Ogłoszenie_dziennikarz_08.03.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_1-formularz_ofertowy_dziennikarz.pdf

pdf Załącznik_nr_2-wzór_umowy_dziennikarz.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umow_07.01.2013.pdf

 

 

loga_ckps_1

W dniu 7 marca  2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 1/CCC/2013

na realizację robót polegających na:

Remont i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu utworzenia centrum edukacyjno-informacyjnego, przebudowę budynku inwentarskiego oraz budowę ogrodzenia drewnianego w miejscowości Żywkowo (gm. Górowo Iławeckie).  

 w związku z realizacją zadania D.1 Utworzenie Centrum Edukacyjno-Informacyjnego, oraz zadania C.11 Wsparcie gospodarstwa wzorcowego PTOP, będących częścią projektu: nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

zawiadomienie_o_wyborze_oferty – 28.03.2013 r. (285 kb)

00_ogłoszenie_przetarg_dom_obora_płot – 07.03.2013 r. (253 kb)

01_formularz_ofertowy_dom_obora_płot – 07.03.2013 r. (173 kb)

02_wykaz_osób_dom_obora_płot – 07.03.2013 r. (145 kb)

03_wykaz_usług_dom_obora_płot – 07.03.2013 r. (144 kb)

04_projekt_umowy_dom_obora_płot  - 07.03.2013 r. (364 kb)

05_DOM_OBORA_PŁOT_PRZEDMIARY – 07.03.2013 r. (578 kb)

06_DOM_ARCHITEKTURA – 07.03.2013 r. (66 401 kb)

07_DOM_KONSTRUKCJA – 07.03.2013 r. (4 954 kb)

08_DOM_BADANIA_GEOTECHNICZNE –07.03.2013 r. (21 846 kb)

09_DOM_SANITARNE – 07.03.2013 r. (4 049 kb

10_DOM_ELEKTRYKA – 07.03.2013 r. (7 207kb)  

11_OBORA_ARCHITEKTURA_KONSTRUKCJA – 07.03.2013 r. (68 890 kb)  

12_OBORA_SANITARNE – 07.03.2013 r. (1 690 kb

13_OGRODZENIE – 07.03.2013 r. (24 354 kb

14_DECYZJE_POZWOLENIA_I_INNE – 07.03.2013 r. (18 857 kb

15_regulamin_zaw_umów – 07.03.2013 r. (519 kb)

 

loga_life

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

            ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ORAZ CARTRIDŻY I TONERÓW,

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis)w województwie warmińsko – mazurskim etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup będzie obejmował wymienione w załączniku nr 2 do zapytania materiały biurowe oraz cartridże i tonery. Nazwy własne oraz nazwy producenta podane w wyliczeniu materiałów mają na celu wskazanie wymaganej przez Zamawiającego jakości oraz parametrów, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje inne materiały niż wskazane w opisie, zobowiązany jest podać w ofercie ich nazwę i producenta oraz dołączyć ulotki, karty katalogowe itp., z których będzie wynikało, że zaoferowano przedmioty są równoważne do opisanych w załączniku nr 2 do zapytania

Cartridże i tonery do wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania urządzeń, mają być oryginalne fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane oraz nierefabrykowane.

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2014r.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Gabriela Kułakowska – tel. 085 6642255, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdf protokol_wyboru_materialy_biurowe.pdf 20/03/2013, 13:12

 

pdf zapytanie_ofertowe_mat_biur.pdf 07/03/2013, 17:05

doc zal_nr_1_mat_biur.doc 07/03/2013, 17:05

doc zal_nr_2_mat_biur.doc 07/03/2013, 17:05

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 01/02/2013, 16:15

logo_unia

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert celem wyłonienia wykonawcy zamówienia na:

Stanowisko specjalisty ds. ochrony żółwia błotnego odpowiedzialnego za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.

związanego z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim, etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2013r.

Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55

pdf protokol_wyboru_ekspert.pdf 20/03/2013, 11:21

 

pdf zapytanie_ofertowe_ekspert_382.pdf 07/03/2013, 15:59

doc zal_nr_1_-_formularz_ofertowy_EKSPERT.doc 07/03/2013, 15:59

pdf ZAL_2_umowa_ekspert.pdf 07/03/2013, 15:59

REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

logo_unia

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na:

Monitoringu efektów hydrologicznych prac w górnej Łynie.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamówienie dotyczy wykonania monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni górnej Łyny po przekrój Brzeźno Łyńskie  ze szczególnym uwzględnieniem zlewni jeziora Orłowo Małe, w okresie od marzec 2013 do listopada 2014 roku

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdf protokol_wyboru_monitoring_hydro.pdf 20/03/2013, 15:43

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2013 r.

Załączniki

pdf zapytanie_ofertowe_monitoring.pdf 2013-03-06

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

doc zal_nr_1_-_formularz_ofertowy_mohy.doc 2013-03-06

doc zal_nr_2_-_umowa_mohy.doc 2013-03-06

logo_unia

 

 

 

 


20 lutego 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulamin Zawierania Umów PTOP na:

zakup lornetek,

które jest związane z realizacją zadania A.3. Zadanie to jest częścią projektu "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_lornetki.pdf

doc wzor_oferty_lornetki.doc

W dniu 14 lutego 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 na realizację usługi polegającej na:

przygotowaniu (projekt, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk, oprawa, transport) kalendarza spiralowego na okres od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014 roku.

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_oferty_kalendarz_06.03.2013.pdf

pdf Wybór_oferty_kalendarz_05.03.2013-2.pdf

pdf Wybór_oferty_kalendarz_27.02.2013.pdf

pdf Pytania_i_odpowiedzi_2.pdf

pdf Ogłoszenie_kalendarz_modyfikacja_15.02.2013.pdf

pdf Ogłoszenie_kalendarz_14.02.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_14.02.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_2_umowa_14.05.2013.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.01.2013.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

 

 

 

W dniu 11.02.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie usług geodezyjnych - opracowanie map zasadniczych do dokumentacji projektowej. Poniżej pliki do pobrania.

pdf Zapytanie ofertowe.pdf 11.02.2013 r. (1 149 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 11.02.2013 r. (35 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 11.02.2013 r. (51 kb)

jpg Załącznik 3 - mapa.jpg 11.02.2013 r. (404 kb)

jpg Wybór oferty.jpg 21.02.2013 r. (108 kb)

 

W dniu 5 lutego 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zaprasza do udziału w postępowaniu, pod nazwą:

Renaturalizacja Narewki

prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” (zadanie C2a), oznaczonym dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 22.05.2013 r. (364 kb)

pdf SIWZ Renaturalizacja Narewki.pdf 05.02.2013 r. (676 kb)

pdf Załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf 05.02.2013 r. (172 kb)

pdf Załącznik nr 2 - karta gwarancyjna.pdf 05.02.2013 r. (113 kb)

pdf Załącznik nr 3 - przedmiar robót.pdf 05.02.2013 r. (434 kb)

pdf Załącznik nr 4 - bioz.pdf 05.02.2013 r. (239 kb)

pdf Załącznik nr 5 - proj. zag. terenu.pdf 05.02.2013 r. (235 kb)

pdf Załącznik nr 6 - projekt budowlany.pdf 05.02.2013 r. (237 kb)

pdf Załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna.pdf 05.02.2013 r. (326 kb)

pdf Załącznik nr 8 - raport.pdf 05.02.2013 r. (689 kb)

doc Formularz nr 1.doc 05.02.2013 r. (48 kb)

doc Formularz nr 2.doc 05.02.2013 r. (21 kb)

doc Formularz nr 3.doc 05.02.2013 r. (30 kb)

doc Formularz nr 4.doc 05.02.2013 r. (31 kb)

doc Formularz nr 5.doc 05.02.2013 r. (77 kb)

doc Formularz nr 6.doc 05.02.2013 r. (16 kb)

doc Formularz nr 7.doc 05.02.2013 r. (28 kb)

jpg Mapa lokalizacji inwestycji.jpg 05.02.2013 r. (320 kb)

pdf Odpowiedź na pytanie.pdf 8.02.2013 r. (324 kb)

 

 

 

W dniu 4 lutego 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w ramach zadania „Zakup 25 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka (wycena, opłata notarialna, zakup)”.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór_oferty_rzeczoznawca_12-02-2013.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_04.02.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_1_rzeczoznawca_04.02.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_2_rzeczoznawca_04.02.2013.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.01.2013.pdf

 

loga_ckps_1

W dniu 31 stycznia 2013r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na:

opracowaniu map zasadniczych dla działek położonych w obrębach geodezyjnych:

Faszcze, Likusy i Orłowo.

 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzeń wodnych wraz z nadzorem autorskim.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_wybor_oferty_zii_projekt.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_projekt_stawow.pdf

doc zal_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc

pdf zal_nr_3_-_umowa_projekt_stawow.pdf

REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

Lokalizacja_dla_zadania_przygotowanie_projektu.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl