W dniu 21 grudnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z przekazaniem praw autorskich i nadzorem autorskim, dotyczącej budowy 9 brodów, 1 zastawki z przepustem i remontu 2 km dróg dojazdowych do łąk, wraz z opracowaniem map zasadniczych do celów projektowych w zasięgu oddziaływania inwestycji z pomiarami głębokości rzeki w przekrojach brodów, zwanej dalej „dokumentacją projektową", wchodzącej w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_projektowe.pdf

pdf 00_ogloszenie_o_przetargu_prace_projektowe.pdf

doc 00_zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe.doc

pdf 00_zalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe.pdf

doc 00_zalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe.doc

docx 00_zalacznik_nr_04_wykaz_budowli_prace_projektowe.docx

png zalacznik_nr_05_mapa_Trzescianka.png

png zalacznik_nr_06_mapa_Puchly.png

png zalacznik_nr_07_mapa_Kaczaly.png

png zalacznik_nr_08_mapa_Kaniuki.png

pdf Regulamin_zawierania_umw_dubelt.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.