W dniu 16 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

zagospodarowanie urobku z bagrowania trzciny na polderze Sątopy-Samulewo

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty - 07.12.2012 r. (133 kB)

  zmiana_w_ogloszeniu_zagospodarowanie_urobku - 30.11.2012 r. (383 kB)

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_23.11.2012r. - 27.11.2012 r. (185 kB)

 

00_ogloszenie_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (261 kB)

zalacznik_nr_01_oferta_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (146 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (143 kB)

zalacznik_nr_03_doswiadczenie_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (118 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (227 kB)

zalacznik_nr_05_kosztorys_slepy_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (175 kB)

zalacznik_nr_06_pozwolenie_wodnoprawne- 16.11.2012 r. (440 kB)

zalacznik_nr_07_zmiana_pozw._wodnoprawnego - 16.11.2012 r. (438 kB)

ogloszenie_TED - 16.11.2012 r. (140 kB)

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl