W dniu 13 sierpnia  2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację robót polegających na:

budowie urządzeń wodnych piętrzących oraz stawów ziemnych dla płazów wokół wsi Żywkowo

 w związku z realizacją zadania C.1 Budowa 4 piętrzeń oraz C.2 Budowa 6 stawów ziemnych będących częścią projektu: nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zawiadomienie_o_wyborze_oferty - 03.09.2012 r. (288 kb)

 

ogłoszenie _ o _  przetargu_grądzik – 13.08.2012 r. (334 kb)

zalacznik_nr_01_ formularz _ ofertowy_grądzik – 13.08.2012 r. (218 kb)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_grądzik – 13.08.2012 r. (230 kb)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_gradzik – 13.08.2012 r. (203 kb)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_gradzik - 13.08.2012 r. (288 kb)

zalacznik_nr_05_pr_budowlany_rys_1_grądzik – 13.08.2012 r. (707 kb)

zalacznik_nr_05_pr_budowlany_rys_2_grądzik – 13.08.2012 r. (397 kb)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_gradzik – 13.08.2012 r. (6 307 kb)

zalacznik_nr_05_specyfikacja_techniczna_gradzik –13.08.2012 r. (602 kb)

zalacznik_nr_06_mapa_lokalizacji_gradzik – 13.08.2012 r. (667 kb

zalacznik_nr_07_decyzja_gradzik – 13.08.2012 r. (908 kb)  

zalacznik_nr_08_kosztorys_slepy_gradzik – 13.08.2012 r. (295 kb)  

zalacznik_nr_09_pozwolenie_na_budowe_grądzik – 13.08.2012 r. (1 015 kb)  

loga_life

W dniu 8 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

poprawie stosunków wodnych na torfowisku Sołtysek

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zawiadomienie_o_wyborze_oferty - 28.08.2012 r. (252 kB)

 

informacja o zmianie treści ogłoszenia z dnia 08.08.2012 r - 09.08.2012 r. (282 kB) - uwaga zmiana

zmiana e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 09.08.2012 r. (81 kB) - uwaga zmiana

 

00_ogloszenie_o_przetargu_psw_sl - 08.08.2012 r. (363 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_psw_sl - 08.08.2012 r. (255 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_psw_sl - 08.08.2012 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_psw_sl - 08.08.2012 r. (198 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_psw_sl - 08.08.2012 r. (305 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_psw_sl - 08.08.2012 r. (7401 kB)

 zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_spec_tech_psw_sl - 08.08.2012 r. (2622 kB)

 zalacznik_nr_05_pozwolenie_na_budowe - 08.08.2012 r. (837 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_1_psw_sl - 08.08.2012 r. (1163 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_2_psw_sl - 08.08.2012 r. (1036 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_3_psw_sl - 08.08.2012 r. (706 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_4_psw_sl - 08.08.2012 r. (823 kB)

zalacznik_nr_06_lokalizacja_psw_sl - 08.08.2012 r. (278 kB)

zalacznik_nr_07_decyzja_rdos_psw_sl - 08.08.2012 r. (843 kB)

zalacznik_nr_08_mapa_ewidencyjna_soltysek_a - 08.08.2012 r. (3492 kB)

zalacznik_nr_08_mapa_ewidencyjna_soltysek_b - 08.08.2012 r. (3729 kB)

zalacznik_nr_09_kosztory_slepy_soltysek - 08.08.2012 r. (6803 kB)

zalacznik_nr_10_harmonogram_prac_psw_sl - 08.08.2012 r. (117 kB)

e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 08.08.2012 r. (135 kB)

loga_ckps_1

W dniu 7 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

poprawie stosunków wodnych na torfowisku Zielony Mechacz

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_07.08.2012r. - 27.08.2012 r. (425 kB)

 

informacja o zmianie treści ogłoszenia z dnia 07.08.2012 r - 09.08.2012 r. (285 kB) - uwaga zmiana

zmiana e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 09.08.2012 r. (85 kB) - uwaga zmiana

 

00_ogloszenie_o_przetargu_psw_zm - 07.08.2012 r. (362 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_psw_zm - 07.08.2012 r. (255 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_psw_zm - 07.08.2012 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_psw_zm - 07.08.2012 r. (198 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_psw_zm - 07.08.2012 r. (302 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_psw_zm - 07.08.2012 r. (6962 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_spec_tech_psw_zm - 07.08.2012 r. (588 kB)

 zalacznik_nr_05_pozwolenie_na_wykonanie_robot_budowlanych - 08.08.2012 r. (643 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_1_psw_zm - 07.08.2012 r. (806 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_2_psw_zm - 07.08.2012 r. (1153 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_3_psw_zm - 07.08.2012 r. (461 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_4_psw_zm - 07.08.2012 r. (571 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_5_psw_zm - 07.08.2012 r. (1052 kB)

zalacznik_nr_06_lokalizacja_psw_zm - 07.08.2012 r. (228 kB)

zalacznik_nr_07_decyzja_rdos_psw_zm - 07.08.2012 r. (1004 kB)

zalacznik_nr_08_mapa_zielony_mechacz - 07.08.2012 r. (2288 kB)

zalacznik_nr_09_kosztory_slepy_zielony_mechacz - 07.08.2012 r. (453 kB)

zalacznik_nr_10_harmonogram_prac_psw_zm - 07.08.2012 r. (120 kB)

e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 07.08.2012 r. (134 kB)

loga_ckps_1

W dniu 03 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

koszeniu roślinności zielnej oraz podsiewaniu traw na wyspach na jeziorze Ryńskim, Salęt Mały oraz na stawie w Pieckach

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf  wybór_oferty - 16.08.2012 r. (267 kb)


pdf  00_ogloszenie_o_przetargu - 03.08.2012 r. (369 kb)

pdf  01_zalacznik_nr_1_oferta_koszenie - 03.08.2012 r. (186 kb)

pdf  02_zalacznik_nr_2_wykaz_doswiadczenie - 03.08.2012 r. (187 kb)

pdf  03_zalacznik_nr_3_umowa_koszenie - 03.08.2012 r. (207kb)

pdf  04_zalacznik_nr_4_mapa_Piecki - 03.08.2012 r. (341 kb)

pdf  05_zalacznik_nr_5_mapa_Rynskie - 03.08.2012 r. (278 kb)

pdf  06_zalacznik_nr_6_mapa_Salet_Maly - 03.08.2012 r. (268 kb)

pdf  07_zalacznik_nr_7_e-notice - 03.08.2012 r. (138 kb)

 

loga_ckps_1

 W dniu 3 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację robót budowlanych pod nazwą: Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki”  i  „Gorbacz” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ogłoszenie o unieważnieniu wysłane do DzUE.pdf (77,2 KB)

jpg unieważnienie postępowania.jpg (864 KB)

pdf SIWZ.pdf (127 KB)

doc załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc (46 KB)

doc załącznik nr 2 do ogłoszenia - wykaz wykonywanych robót budowlanych.doc (34 KB)

doc załącznik nr 3 do ogłoszenia - wykaz osób.doc (39 KB)

pdf załącznik nr 5 do ogłoszenia - decyzja WPN.670.1.69.2011.BM.pdf (1 385 KB)

pdf załącznik nr 6 do ogłoszenia - decyzja WPN.670.1.70.2011.BM.pdf (2 190 KB)

pdf załącznik nr 7 do ogłoszenia - wytyczne nadzoru przyrodniczego.pdf (36 KB)

 zip załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna (próg - Jezioro Wiejki).zip (3 600 KB)

zip załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna (przepust, grobla - Jezioro Wiejki).zip (1 800 KB)

zip załącznik nr 10 a - dokumentacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip (3 160 KB)

zip załącznik nr 10 b - dokumentacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip (3 760 KB)

zip załącznik nr 10 c - dokumentacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip (2 750 KB)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf (128 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf (44,4 KB)

 

alt

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o art. 4 pkt 8 ust. PZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz Regulamin Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

wykonaniu wiklinowych koszy lęgowych dla uszatki

związanej z realizacją zadania będącego częścią projektu „Utrwalenie efektów aktywnej ochrony miejsc lęgowych uszatki, płomykówki i pójdźki na terenie parków krajobrazowych i narodowych północnego Podlasia", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybr_oferty_kosze.pdf

pdf zapytanie_kosze.pdf

pdf regulamin zawierania umów.pdf

nfos_sowy

W dniu 19 lipca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C6:  Budowa trwałych elektrycznych ogrodzeń pastwisk.

pdf rozstrzygnicie.pdf

pdf siwz ogrodzenie pk 2012.pdf (67 KB)

pdf załącznik nr 1 zmieniony w dn. 25.07.12 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (40 KB)

pdf załącznik nr 2 - miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.pdf (21 KB)

pdf załącznik nr 3 - formularz "OFERTA".pdf (35 KB)

pdf załącznik nr 4 - wykaz posiadanego lub będącego w dyspozycji potencjału technicznego.pdf (33 KB)

pdf załącznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.pdf (31 KB)

pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf (51 KB)

W dniu 18 lipca 2012 r.  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

remoncie 5 urządzeń piętrzących wokół wsi Żywkowo

która jest związana z realizacją zadania pt. ”remont 5 urządzeń piętrzących w tym 4 progów bystrotoków oraz 1 grobli ziemnej na działkach ewidencyjnych nr 22/3, 3138/1 i 3138/3” – będącego częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty - 31.07.2012r. (166 Kb)

00_zapytanie_ofertowe_urządzenia_pietrzące - 18.07.2012 r. (190 Kb)
01_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_piętrzenia - 18.07.2012 r. (198 Kb)
02_zalacznik_nr_2_umowa_pietrzenia - 18.07.2012 r. (224 Kb)
03_zalacznik_nr_3_mapa_pogladowa - 18.07.2012 r. (625 Kb)
04_zalacznik_nr_4_kosztorys  - 18.07.2012 r. (290 Kb)
05_zalacznik_nr_5_oswiadczenie - 18.07.2012 r. (188 Kb)

 

logo_ptop_nfos_2

W dniu 18 lipca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

modernizacji maszyn rolniczych w tym: kosiarki, prasy zbierającej i zgrabiarki

która jest związana z realizacją zadania pt. "modernizację maszyn rolniczych w tym: kosiarki, prasy zbierającej i zgrabiarki" – będącego częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_modernizacja_maszyn - 02.08.2012 (169 Kb)

00_zapytanie_ofertowe_modernizacja_maszyn - 18.07.2012 r. (191 Kb)

01_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_maszyny - 18.07.2012 r. (199 Kb)

02_zalacznik_nr_2_umowa_modernizacja_maszyny - 18.07.2012 r. (224 Kb)

03_zalacznik_nr_3_zestawienie_czesci_zamiennych - 18.07.2012 r. (273 Kb)

 

logo_ptop_nfos_2

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Wyprodukowanie i zainstalowanie dwóch tablic informacyjnych

 

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf tablice_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 26/07/2012, 10:35

pdf ZAPYTANIE_ofertowe_tablice.pdf 17/07/2012, 18:19

pdf zalacznik_UMOWA_tablica.pdf 17/07/2012, 18:20

jpg przykadowa_tablica.jpg 17/07/2012, 18:20

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 17/07/2012, 18:20

loga_ckps_1

W dniu 17 lipca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

koszeniu roślinności zielnej oraz podsiewaniu traw na wyspach na jeziorze Ryńskim, Salęt Mały oraz na stawie w Pieckach

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

zawiadomienie_uniewaznienie  - 26.07.2012 r. (330 kb)

00_ogloszenie_przetargu_koszenie – 17.07.2012 r. (372 kb)

01_zalacznik_nr_1_oferta_koszenie – 17.07.2012 r. (283 kb)

02_zalacznik_nr_2_wykaz_doświadczenie – 17.07.2012 r. (191 kb)

03_zalacznik_nr_3_umowa_koszenie - 17.07.2012 r. (208 kb)

04_zalacznik_nr_4_mapa_Piecki - 17.07.2012 r. (342 kb)

05_zalacznik_nr_5_mapa_Rynskie - 17.07.2012 r. (279 kb)

06_zalacznik_nr_6_mapa_Salet_Maly - 17.07.2012 r. (269 kb)

07_zalacznik_nr_7_e-notice - 17.07.2012 r. (139 kb)

 

loga_ckps_1

W dniu 13 lipca 2012 r. po raz drugi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, na realizację zadania C.3b pn.:

             Budowa budynków gospodarczego i administracyjnego

w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Informujemy, że istnieje możliwość przekazania projektu budowlanego i przedmiaru robót drogą e-mail na adres wskazany przez Oferenta.

pdf Unieważnienie_przetargu_31_07_2012.pdf

pdf SIWZ_BUDOWA_13.07.2012.pdf

doc ZaB_cznik_nr_1_do_SIWZ.doc

doc ZaB_cznik_nr_2_do_SIWZ.doc

doc ZaB_cznik_nr_3_do_SIWZ.doc

doc ZaB_cznik_nr_4_do_SIWZ.doc

doc ZaB_cznik_nr_5_do_SIWZ.doc

pdf ZaB_cznik_nr_6_do_SIWZ_wzr_umowy_z_lipca.doc

W dniu 12 lipca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C6:  Zakup koników polskich.

W dniu 11 lipca 2012 r  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

dostawa ogiera rasy konik polski II

która jest związana z realizacją zadania pt. ”zakup konika polskiego” – będącego częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na obszarze Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 alt wybór_oferty_konik - 30.07.2012 r. (163 Kb)

alt 00_zapytanie_konik_polski - 11.07.2012 r. (192.08 Kb)
alt 01_formularz_ofertowy_konik - 11.07.2012 r. (228.04 Kb)
alt 02_umowa_konik - 11.07.2012 r. (221.63 Kb)

logo_ptop_nfos_2

W dniu 29 czerwca 2012 r  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

dostawa ogiera rasy konik polski

która jest związana z realizacją zadania pt. ”zakup konika polskiego” – będącego częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na obszarze Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

alt zawiadomienie_o_unieważnieniu - 11.07.2012 r. (236 kB)

alt zmiana w zapytaniu - 05.07.2012 r. (151,45 kB)

alt 00_zapytanie_konik_polski - 29.06.2012 r.
alt 01_formularz_ofertowy_konik - 29.06.2012 r.
alt 02_umowa_konik - 29.06.2012 r.

logo_ptop_nfos_2

W dniu 25 czerwca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C.3b: Budowa budynków gospodarczego i administracyjnego.

doc Uniewanienie_przetargu.doc

doc Odpowiedzi_na_pytania.doc

pdf Modyfikacja_ogoszenia_-_terminu_skadnia_ofert.pdf

pdf siwz budowa.pdf

doc załącznik nr 1 do siwz.doc

doc załącznik nr 2 do siwz.doc

doc załącznik nr 3 do siwz.doc

doc załącznik nr 4 do siwz.doc

doc załącznik nr 5 do siwz.doc

pdf załącznik nr 6 do siwz.pdf

Rozstrygnięcie postępowania dotyczącego przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego realizowanego w trybie Regulaminu Udzielania Zamówień w związku z realizowanym projektem: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" – oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia:

ZADANIE C3B. ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – USUWANIE KRZEWÓW:

usługi geodezyjne

pdf PROTOK_geodeta_18_06_2012_r_x.pdf

W dniu 18 czerwca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług polegających na:

kształtowaniu biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany,

która jest związana z realizacją zadania wchodzącego w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie.pdf

pdf ogłoszenie_o_zamówieniu_TED.pdf

pdf Załcznik_nr_1.pdf

pdf Załcznik_nr_2.pdf

pdf Załcznik_nr_3.pdf

pdf Załcznik_nr_4.pdf

pdf Załcznik_nr_5.pdf

pdf ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_TED.pdf

pdf regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

W dniu .20 czerwca 2012 r dokonano modyfikacji dwóch załączników.
W załączniku nr 1 wyszczególniono wszystkie usługi tworzące całość zamówienia w celu podania ceny netto, vat i ceny brutto do każdej z wymienionych prac.
W załączniku nr 2 w tabeli dodano 3 kolejne linijki.

pdf Zacznik_nr_1__modyfikacja_z_dnia_20.06.2012_r._.pdf

pdf Zacznik_nr_2__modyfikacja_z_dn._20.06.2012_r._.pdf

pdf rozstrzygnicie_przetargu.pdf

alt

W dniu 18 czerwca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

redukcję drapieżników w ostojach rybitw

edycja 3.

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

wybór_oferty(124KB) - 26.06.2012 r.

zapytanie_ofertowe_norki (219,56 kB) - 18.06.2012 r.

01_zalacznik_nr_1_formularz_norki (342,75 kB) - 18.06.2012 r.

02_zalacznik_nr_2_umowa_norki (203,39 kB) - 18.06.2012 r.

03_zalacznik_nr_3_zarz_Kwiecewo (1150,00 kB) - 18.06.2012 r.

04_zalacznik_nr_4_zarz_Satopy (961,96 kB) - 18.06.2012 r.

 

loga_ckps

W dniu 6 czerwca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: wykonanie usług geodezyjnych wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

doc zmiana ogłoszenia o przetargu.doc

pdf zmiana ogłoszenia przesłana do Dzu UE.pdf

doc odpowiedzi na pytania wykonawców.doc

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf

jpg załącznik nr 1 - mapa1.jpg

jpg załącznik nr 2 - mapa 2.jpg

jpg załącznik nr 3 - mapa 3.jpg

jpg załącznik nr 4 - mapa 4.jpg

jpg załącznik nr 5 - mapa 5.jpg

doc załącznik nr 6 - formularz ofertowy.doc

pdf załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf

pdf ogłoszenie przesłane do dziennika UE.pdf

pdf regulamin zawierania umów.pdf

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.