Szlakiem naturalnych zmian Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wydało księżkę prezentujacą wybranych projektach z V priorytetu POIiŚ. Z naszego regionu są opisane projekty prowadzone w Naraińskim i Wigierskim Panrku Narodowym. Można ją obejrzeć w wersji elektronicznej tu.

Drukuj