grubodziób, fot. Dominika MusiałW ubiegły weekend na ogólnopolskiej konferencji Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przedstawiciel PTOP zaprezentował wyniki badań nad śmiertelnością ptaków wskutek zderzeń z ekranami akustycznymi przy ul. Świętego Pio w Białymstoku w latach 2010-2012. Badania prowadzone są przez pracowników PTOP przy wsparciu Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczas pod ekranami odnaleziono 255 osobników z 40 gatunków (w tym tak cenne gatunki jak dzięcioł średni). Należy jednak podkreślić, że w 2010 r. i w 2011 r. kontrole prowadzono tylko w okresie letnim, w związku z czym skala zjawiska może być znacznie większa. Nawet obecnie jest ona przerażająca, a odpowiedzialne za to jest zastosowanie niewłaściwych rozwiązań przez inwestora, tj. sylwetek ptaków drapieżnych. Podobno ich zadaniem jest odstraszanie innych przedstawicieli gromady ptaków. Nic bardziej błędnego – ptaki traktują tego typu rozwiązania jako przeszkody na drodze lotu. Bardzo często zdarza się, jak na ironię losu, że giną w odległości zaledwie kilku centymetrów od nich, starając się je ominąć, niczym gałąź. Drugą przyczyną jest budowa ekranów na ścianie rezerwatu przyrody „Las Zwierzyniecki”, gdzie stwierdzono najwięcej kolizji ptaków. Jaki był cel zamontowania ich w tamtym miejscu? Trudno zrozumieć.  Jeśli miały chronić klimat akustyczny wnętrza lasu i ptaki w nich gniazdujące, to jak na ironię losu prowadzi to obecnie do ich eksterminacji. Badania mają na celu rozpoznanie wpływu przezroczystych ekranów na śmiertelność ptaków, skuteczności stosowanych rozwiązań oraz rozpoznanie miejsc konfliktowych w celu poprawy skuteczności zastosowanych metod.

pdf zaprezentowany poster.pdf (3 500 KB)

Drukuj