zuraw ng mJuż po raz kolejny informacja o działaniach PTOP znalazła się na łamach poczytnego czasopisma National Geographic. Po cietrzewiach, które były jednym z tematów numeru wydanego przed kilku laty, przyszła kolej na żurawie. Autorka tekstu krótko charakteryzuje założenia projektu, który zrealizowany był przez nas z sukcesem w latach 2001-2005 dzięki pomocy Fundacji EkoFundusz oraz Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska. Wtedy to m. in. zinwentaryzowaliśmy 26 żerowisk i 19 noclegowisk żurawi na Warmii i Mazurach oraz zidentyfikowaliśmy zagrożenia. Po więcej odsyłamy do najnowszego numeru National Geographic.

Drukuj