zuraw ng mJuż po raz kolejny informacja o działaniach PTOP znalazła się na łamach poczytnego czasopisma National Geographic. Po cietrzewiach, które były jednym z tematów numeru wydanego przed kilku laty, przyszła kolej na żurawie. Autorka tekstu krótko charakteryzuje założenia projektu, który zrealizowany był przez nas z sukcesem w latach 2001-2005 dzięki pomocy Fundacji EkoFundusz oraz Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska. Wtedy to m. in. zinwentaryzowaliśmy 26 żerowisk i 19 noclegowisk żurawi na Warmii i Mazurach oraz zidentyfikowaliśmy zagrożenia. Po więcej odsyłamy do najnowszego numeru National Geographic.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl