laka   W wyniku prac przeprowadzonych w Białowieży uzyskaliśmy około 85-u m3 drewna. Nasze działania miały na celu odtworzenie łąk, które w kolejnych latach będą ekstensywnie użytkowane rolniczo: koszone i wypasane. W ten sposób tworzymy tereny łowne dla orlika krzykliwego – źródło drobnych saków oraz płazów – wykorzystywanych przez ptaki szczególnie w okresie wychowu młodych.  

Dzięki współpracy PTOP z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białowieży, drewno trafiło bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących.

Nie pierwszy raz już PTOP realizując działania w zakresie ochrony środowiska pomaga ludziom i zwierzakom, które tego potrzebują – np.: co roku przekazujemy nieodpłatnie siano i podściółkę rolnikom – i zamierzamy kontynuować tę działalność.

jpg Pismo do pobrania

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl