Program Partnerstwa Transgranicznego

Co to są Fundusze Norweskie?

Jest to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca z trzech krajów tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej 1,239 mld. Euro, Polska otrzymała 533,51 mln. Euro.

Co to jest Program Partnerstwa Transgranicznego?

Program Partnerstwa Transgranicznego jest to program grantodawczy propagujący ideę współpracy transgranicznej realizowany przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Program finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl