thumb_rysDrodzy PTOPowicze!

Już wkrótce zjazd PTOP, ale zanim to zachęcamy do małej rozgrzewki i ciekawego ptasiego spotkania w najbliższy weekend. Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w 60. Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 4-5 marca br. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów znakomitych naukowców i ornitologów. Tematem wiodącym spotkania będą ptaki. Ciekawym punktem Wszechnicy będzie ekspozycja dwóch wystaw:

– prac malarskich autorstwa Marka Kołodziejczyka pt. „Włoskiem i piórkiem”.

– rzeźb ptaków w drewnie autorstwa Włodzimierza Wróblewskiego pt. „Pierzasta galeria”.

Drugi dzień Wszechnicy to tradycyjnie dzień terenowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wycieczce ornitologicznej wokół Basenu Dolnego Biebrzy.

Więcej informacji o Wszechnicach Biebrzańskich:

Strona internetowa BbPN: www.biebrza.org.pl.

Ścieżka dostępu: Strona BbPN/Menu główne/Imprezy promocyjne/Wszechnica Biebrzańska.

Link: https://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2915&wiecej_news=1

Jeszcze raz serdecznie polecamy i zapraszamy w imieniu organizatorów!

pdf Program 60. Wszechnica.pdf

pdf Mapa 60. Wszechnica.pdf

pdf notata II etap promocji.pdf]

pdf Plakat Wystawa prac malarskich.pdf

pdf Plakat wystawy rzeźb w drewnie.pdf

Siemianowka1

Niestety z powodu niewielkiego zainteresowania jesteśmy zmuszeni zrezygnować z organizacji jesiennego zjazdu PTOP w 15-16.10.2016 Siemianówce. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za zgłoszenia, pierwsi otrzymacie informacje o kolejnych inicjatywach. A na pewno zaproponujemy Wam jeszcze jakieś ptasie atrakcje w nadchodzące jesienne dni. Śledźcie kolejne propozycje na stronie www i odwiedzajcie funpage’a PTOPu. Do zobaczenia przy kolejnej okazji!


Siema-nasyp  Siemianowka5  Siemianowka6  Siemianowka11   Siemka-SD4   Siemka-SD6   Siemka-Stary_Dwor4   Siemka-uka

 

0_LOGO_BPN_KOLOR_2014_08_26                                                               logo_PTOP

Koleżanki i Koledzy,

W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą powrotu koników polskich do Puszczy Białowieskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję organizowaną wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Białowieski Park Narodowy, która odbędzie  się  w  dniach  22–24 czerwca 2016 r. w Białowieży, pod hasłem „Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody”. Miejscem obrad konferencji będzie siedziba Białowieskiego Parku Narodowego.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących możliwości wykorzystania koników jako narzędzia do odtwarzania i ochrony cennych i ginących siedlisk roślin i zwierząt. 

Szczegółowy program konferencji:

22 czerwca

16.30

Historia konika polskiego. Tadeusz Jezierski, Zbigniew Jaworski

17.00

Historia konika polskiego w Białowieży. Białowieski Park Narodowy

17.30

Hodowla koników polskich Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Gabriela Kułakowska

18.00

przerwa kawowa

18.30

Koniki polskie w Zielonym Ostrowie. Jan Płoński

19.00

Obecność koników polskich na terenie rezerwatu przyrody „Jezioro Siedmiu Wysp”. Daniel Doktór

 

 

23 czerwca

10.00

Wzajemny wpływ koników i środowiska w hodowli i chowie rezerwatowym. Tadeusz Jezierski, Zbigniew Jaworski

10.30

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie ptaków obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie. Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski

11.00

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie krajobrazu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Agnieszka Tylkowska

11.30

Roczna aktywność lokomotoryczna koników polskich utrzymywanych w systemie rezerwatowym w SB PAN Popielno. Aleksandra Górecka-Bruzda

12.00

przerwa kawowa

12.30

Use of Przewalski wild horse for nature conservancy in the Chornobyl Exclusion Zone of Ukraine: 18 Years On. Kateryna Slivinska, Zbigniew Wróblewski

13.00

Wykorzystanie konika polskiego w odtwarzaniu świetlistej dąbrowy i ochronie gatunkowej roślin na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (RDLP Olsztyn). Andrzej Ryś

14.00

przerwa obiadowa

15.30

Główne aspekty realizacji programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Iwona Tomczyk-Wrona

16.00

Wartość pokarmowa runi pobieranej przez koniki polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jacek Łojek, Patrycja Śniegowska, Andrzej Łozicki, Anna Łojek

16.30

przerwa kawowa

17.00

Zagrożenia parazytologiczne koników polskich w różnych systemach chowu. Kateryna Slivinska, Zbigniew Wróblewski

17.30

Dobrostan w hodowli rezerwatowej koników polskich. Tadeusz Jezierski, Zbigniew Jaworski

Sponsorzy konferencji oraz patronat honorowy:

PZHK                               WZHK_Bialystok                      zhkp_logo

 Patronat medialny:

  Winieta_HiJ-zielona      

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Z pozdrowieniami

Roman Kalski

btcd5_logoW dniach od 1 do 7 czerwca br. w Białymstoku odbył się 5 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. W akcji tej po raz pierwszy udział wziął również PTOP. Każdego dnia mieliśmy okazję spotkać się z dziećmi z białostockich przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych. Podczas tych spotkań dzieciom młodszym czytaliśmy wiersze o ptakach Jana Brzechwy, zaś starszym dzieciom „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak", czy „Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza”. Pozwoliliśmy też sobie poopowiadać kim jest ornitolog i czym się zajmuje, jak też i o tym, czym różnią się ptaki między sobą oraz o naszym Towarzystwie. Łącznie odwiedziliśmy 10 placówek i spotkaliśmy się blisko z 200 dziećmi.

Obiecujemy, że w następnym roku również weźmiemy czynny udział w tej akcji. Mówimy więc „do zobaczenia za rok”.

DSC_0910  DSC_0911  DSC_0913  DSC_0915

DSC_0920  DSC_0928  SAM_4500  SAM_4520


Konik polskiZapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Białowieski Park Narodowy pn.: "Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody".

Miejsce i termin: Białowieża, 22-24 czerwca 2016r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią załączonego Komunikatu oraz przekazanie informacji osobom, które mogą być zainteresowane udziałem w konferencji.

Zapraszamy!

Z poważaniem

Roman Kalski

Dyrektor Sekretariatu
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

pdf Komunikat_Konferencja_Konik.pdf

doc Karta-zgloszeniowa-na-konferencje_KONIK.doc

 

Na Światowym Dniu Mokradeł 2016, fot. PTOPW tym roku mieliśmy przyjemność wystąpić w niedzielę 31 stycznia 2016 r. ze stoiskiem promującym projekty PTOP na Wydziale Biologii UW w Warszawie, na zorganizowanych przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obchodach Światowego Dnia Mokradeł. W tym roku minęło 45 lat od podpisania 2 lutego 1971 roku Konwencji o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych tzw. konwencji ramsarskiej. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Hasło na rok 2016 to Wetlands for Our Future (ze sloganem: Sustainable Livelihoods, w Polsce: Mokradła w zrównoważonym rozwoju).

Mokradła należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów na świecie. Oszacowano, że w ciągu ostatnich 200 lat na kuli ziemskiej ubyło około 16% ich powierzchni, natomiast w samej Europie zanikło ponad 15 mln ha bagien i podmokłych łąk. W roku 1946 tereny torfowiskowe i bagienne stanowiły 5,1 % powierzchni kraju, a w roku 1990 już tylko 2,2 %. Według prognoz na rok 2030, ekosystemy podmokłe będą zajmowały 1,0 - 2,0 % powierzchni kraju.

Utrata mokradeł jest jednoznaczna z zanikaniem dogodnych siedlisk dla żerowania i rozrodu ptaków wodno-błotnych. Najnowsza ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce wskazuje na bardzo wyraźny spadek liczebności prawie wszystkich gatunków łąkowych siewkowców. Biegus zmienny przestał gniazdować w kraju, a batalion, rycyk, krwawodziób oraz kulik wielki drastycznie obniżyły swoją liczebność, negatywny trend dotyczy także najliczniejszego krajowego siewkowca – czajki. Obserwowane niekorzystne trendy są powodem, aby zwrócić szczególną uwagę na znaczenie obszarów wodno-błotnych w przyrodzie, a sam Światowy Dzień Mokradeł stanowi idealną okazję do przypomnienia lub uświadomienia roli mokradeł.

W naszej działalności dużą uwagę poświęcamy działaniom na rzecz poprawy stosunków wodnych, niezwykle istotnych dla zachowania wielu cennych gatunków ptaków. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy blisko 300 budowli piętrzących i zasypaliśmy już kilometry rowów melioracyjnych. Na stoisku opowiadaliśmy o naszych projektach dotyczących ochrony torfowisk, żółwia błotnego, renaturalizacji Narwi i Narewki, ale przede wszystkim o realizowanym obecnie projekcie ochrony dubelta, nielicznego i zagrożonego gatunku związanego z obszarami bagiennymi.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszych projektów.

Rezerwat Gorbacz, fot. T. i G. Kłosowscy   Borówka bagienna, fot. T. i G. Kłosowscy   Próg piętrzący, fot. PTOP   Ręczne oczyszczanie starorzeczy Narwi, fot. PTOP

 

Materiały źródłowe:

Banaszuk P., Kamocki A.,2014. Monografia rezerwatu przyrody Gorbacz. PTOP, Białowieża.

Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56: 149–189.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl