ptop logo

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku poszukuje pracownika terenowego w projekcie „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007)” POIS.02.04.00-00-0131/16. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl